Nabór wniosków o dofinansowanie na poprawę warunków BHP w przedsiębiorstwach

2020-07-24

ZUS ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, którepoprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

 

Dla kogo?

Płatników składek,którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 

Na co?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 

Poziom dofinansowania:

Maksymalny % dofinansowania jest uzależniony od rodzaju przedsiębiorstwa.

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 5000,00 PLN.

 

Terminy składania wniosków:

27 lipca – 31 sierpnia 2020 r.

 

Szczegóły:

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01

 

Listarankingowa wniosków ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana nie później niż do 31 grudnia br.

Starostwo Powiatowe Gniezno