Polska Strefa Inwestycji - wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

2020-09-14

W ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A, przedsiębiorcy z obszaru powiatu gnieźnieńskiego mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na planowane inwestycje.

MŚP mogą uzyskać wsparcie na realizację inwestycji w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Inwestycja może być zrealizowana na każdym terenie, możliwe są również inwestycje na terenach prywatnych czy w funkcjonujących już zakładach.

Warunkiem uzyskania pomocy publicznej jest wystąpienie przez przedsiębiorcę z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu przed rozpoczęciem inwestycji do spółki zarządzającej Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Więcej informacji: www.kssse.pl
tel. 095 721 98 00

 

Starostwo Powiatowe Gniezno