Konkurs PARP-u „Badania na rynek”

2021-01-14

Dla kogo?

mikro, małe lub średnie firmy, które:

 

Termin składania wniosków:

do 17 lutego 2021 br.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

1. wydatki inwestycyjne:

2. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne,

3. eksperymentalne prace rozwojowe,

4. usługi doradcze.

 

Jaka jest wysokość wsparcia?

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR,

 

Szczegóły: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2

Starostwo Powiatowe Gniezno