„Dotacja na Twoją firmę” projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na terenie województwa wielkopolskiego

2021-05-13

Cel projektu:

wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego poprzez realizację kompleksowych działań, które przyczynią się do utworzenia w Wielkopolsce przez osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo trwałych miejsc pracy.

Wysokość wsparcia:

bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 20 528,00 zł + wsparcie pomostowe.

Kto może uzyskać wsparcie:

projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo wielkopolskie  z jednej z poniższych grup:

Termin składania wniosków:

od 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

Szczegóły projektu: http://twojafirma.arrkonin.org.pl/

Starostwo Powiatowe Gniezno