Własność intelektualna w Twojej firmie

2021-12-30

Celem projektu Urzędu Patentowego RP jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz uświadomienie ich co do możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Dla kogo?

Na co?

Dofinansowanie unijne można uzyskać na pokrycie 90% lub 95% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej świadczonej w ramach projektu.

Termin:

projekt ma charakter pilotażowy i będzie trwał do końca października 2022 roku lub do wyczerpania środków. Nabór wniosków jest ciągły, ostatnie wnioski będzie można składać do końca sierpnia 2022 roku.

Składanie wniosku:

aby złożyć wniosek wystarczy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu PAtentowego i wypełnić formularz.

Szczegóły tutaj

Starostwo Powiatowe Gniezno