Konkurs Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2022.01

2022-05-06

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

Kontakt: e-mail: konkurs@zus.pl

Szczegóły tutaj.

Starostwo Powiatowe Gniezno