Międzynarodowe Targi Riyadh International Exhibition, 20 - 24 luty 2012 r.

2012-01-18

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość udziału w pierwszej edycji międzynarodowych targów Riyadh International Exhibition w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej w dniach 20 – 24 lutego 2012 r. 

Ambasada RP w Rijadzie rozważa wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów przy współpracy z polską branżą budowlaną.

Ogranizator targów Riyadh International Exhibition zapewnia udział wystawców z różnych sektorów, w tym m.in. przedstawicieli branży rolnictwa, żywności i przemysłu spożywczego. Impreza odbędzie się pod partonatem Ministerswa Handlu i Przemysłu Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Więcej informacji nt. targów Riyadh International Exhibition w Rijadzie znajdą Państwo na stronie interentowej: www.riyadhinterexpo.com

 

UWAGA – możliwość uzyskania dofinansowania!

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków pomocy de minimis Ministerstwa Gospodarki dla polskich przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej.

Warunkiem jest złożenie przez Agencję Rynku Rolnego (Kordynatora projektu branżowego) zbiorczego wniosku o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki. Wyłącznie w przypadku zebrania grupy co najmniej 4 przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, uczestnicy będą mieli możliwość otrzymać pomoc finasową.
Wielkość dofinasowania nie może przekroczyć 50% kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą, jednak nie więcej niż 8 tys. zł na jednego przedsiębiorcę. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są m.in.:


Szacowany koszt udziału 1 przedstawiciela przedsiębiorcy, obejmujący koszty podstawowe tj. bilet lotniczy w obie strony i 6 noclegów to ok. 8 tys. zł.

W ramach projektu przewidziane jest zorganizowanie w trakcie wyjazdu spotkania branżowego / szkolenia, którego celem będzie przekazanie informacji dotyczących specyfiki rynku saudyjskiego, obowiązujących uregulowań prawnych, zwyczajów handlowych oraz możliwości eksportowych.

Agencja Rynku Rolnego jako Koordynator projektu branżowego, w celu zapewnienia finansowania dla przedsiębiorców zobowiązana jest złożyć w Ministerstwie Gospodarki komplet dokumentów wraz z ostateczną listą uczestników maksymalnie 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu tj. do 19 stycznia 2012 r. 

Celem zgłoszenia zainteresowania udziałem w projekcie, tj. wyjazd na targi Riyadh International Exhibition połączony ze szkoleniem, przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej proszeni są o wypełnienie FORMULARZA DEKLARACJI UCZESTNICTWA i przesłanie go na adres: eksporter@arr.gov.pl najpóźniej do dnia 13 stycznia 2012 r.


Po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Gospodarki projektu branżowego, przedsiębiorca będzie zobowiązany:

 1. dostarczyć do Agencji Rynku Rolnego:
  • odpis KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej;
  • kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach;
  • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (w skróconej postaci);
  • informację o przedsiębiorcy sporządzoną na stosownym formularzu;
 2. podpisać umowę z Ministerstwem Gospodarki;
 3. dostarczyć do MG faktury i dowody płatności (po zakończeniu projektu budżetowego).


Po zabraniu odpowiedniej grupy przedsiębiorców, niezwłocznie zamieścimy stosowne informacje w serwisie internetowym ARR nt. możliwości dofinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach środków pomocy de minimis Ministerstwa Gospodarki.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej ARR: Panią Elizą Wójcik, tel. (22) 661-72-89, e-mail: e.wojcik@arr.gov.pl

Starostwo Powiatowe Gniezno