Zaproszenie na konferencję „Flexicurity szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy”

2011-10-12

Flexicurity to nowoczesny model rynku pracy, który łączy dwa jego aspekty – elastyczność i bezpieczeństwo.  


Flexicurity to kompleksowe podejście do potrzeb współczesnego rynku pracy, którego priorytetem jest z jednej strony uelastycznianie rynków pracy i organizacji pracy, a z drugiej zwiększanie bezpieczeństwa zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego, przede wszystkim osób o słabszej pozycji na rynku pracy i spoza niego.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencje rozpoczynające projekt „Flexicurity szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy”, które odbędą się:

oraz

Celem konferencji jest upowszechnienie koncepcji flexicurity wśród przedstawicieli pracodawców i pracowników przedsiębiorstw z subregionu konińskiego i kaliskiego oraz zainicjowanie publicznej dyskusji nad modelem flexicurity adekwatnym do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia można kierować drogą mailową na adres: monika.nowicka@irpoznan.pl, tel. 61 859 35 80 lub na fax: 61 852 13 16:


Załączniki:

źródło: www.flexicurityirpoznan.pl

 

Starostwo Powiatowe Gniezno