NOWE dotacje dla mikroprzedsiębiorstw

2011-08-31

Informujemy, że w dniu 26 sierpnia został ogłoszony termin naboru do działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać od 26 września do 7 października 2011
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego świadczy bezpłatne usługi informacyjne w zakresie pozyskiwania środków w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Podejmujemy także współpracę z Wnioskodawcami w ramach przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do pozyskania wsparcia! 


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH WNIOSKODAWCÓW

Dla kogo pomoc?

Co jeszcze trzeba wiedzieć? 

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.:

Jakie rodzaje działalności kwalifikują się do wsparcia? 

Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc obejmuje około 400 pozycji. ARiMR może przyznać pomoc podmiotom wykonującym bądź podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

Jakie koszty uznane są za kwalifikowane? 

Zakres kosztów kwalifikowanych, tj. mogących podlegać refundacji (możliwa częściowa zaliczka), obejmuje m.in. koszty:

Jaka jest forma, poziom i wysokość pomocy? 

Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji (możliwe jest pozyskanie zaliczki w kwocie nieprzekraczającej 50% wartości pomocy).
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:

Zapraszamy do:
Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
ul. Rynek 10/1
62-200 Gniezno
tel. 614264534
mail: dotacje@garg.p

Starostwo Powiatowe Gniezno