Niedziela, 28.5.2023

Dobry czas na biznes

Dobry czas na biznes

24 listopada 2010r. w godzinach 10:00 – 12:45, w Kolegium Europejskim im. Jana Pawła II w Gnieźnie odbędzie się spotkanie „Akademik Przedsiębiorczości” – Dobry czas na biznes.

Spotkanie kierowane jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowych wszystkich uczelni gnieźnieńskich, w szczególności do tych osób, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. W ramach Dobrego czasu na biznes organizatorzy i zaproszeni goście przedstawią najistotniejsze kwestie nurtujące przyszłych przedsiębiorców i będą odpowiadać na pytania uczestników.

W programie znajdują się między innymi: prelekcje dotyczące zewnętrznego finansowania biznesu, ochrony własności intelektualnej oraz oferta Preinkubatora Akademickiego UAM. Potencjalni przedsiębiorcy będą mogli także wypełnić test, który zbada ich predyspozycje do prowadzenia własnej firmy oraz wysłuchać porad doradcy zawodowego.

Wyjątkowym wydarzeniem będzie panel dyskusyjny z udziałem młodych przedsiębiorców: Waldemara Stube i Łukasza Cieślińskiego. Uczestnicy spotkania będą mogli zapytać zaproszonych gości, jak naprawdę wygląda „pójście na swoje” – to niepowtarzalna okazja, aby podzielić się swoimi wątpliwościami i zasięgnąć rady młodych biznesmenów.

Dobry czas na biznes to także okazja do skorzystania z konsultacji w Preinkubatorze Akademickim UAM oraz Punkcie Informacyjnym „Akademika Przedsiębiorczości”, gdzie Promotor Przedsiębiorczości Akademickiej udziela niezbędnych informacji osobom zainteresowanym tematem przedsiębiorczości akademickiej, w tym – zakładaniem własnej działalności gospodarczej.

Dla wszystkich uczestników spotkania organizatorzy przygotowali konkurs na najciekawsze hasło promujące przedsiębiorczość akademicką. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.akademikprzedsiebiorczosci.pl. Do wygrania – atrakcyjne nagrody.

Spotkanie odbędzie się w Auli Kolegium Europejskiego przy ul. Kostrzewskiego 5-7.

Kilka słów o „Akademiku Przedsiębiorczości”

Projekt „Akademik Przedsiębiorczości” realizowany jest przez Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM w Poznaniu w partnerstwie z Fundacją ProRegio.

„Akademik Przedsiębiorczości” ma charakter informacyjno-promocyjny. Jego głównym założeniem jest promocja przedsiębiorczości akademickiej (PA), postawy pro przedsiębiorczej wśród studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych z Wielkopolski. Poprzez cykl spotkań informacyjnych i szereg innych działań promocyjnych organizatorzy projektu chcą przybliżyć społeczności akademickiej korzyści płynące z bycia przedsiębiorczym oraz możliwości, jakie daje np. założenie firmy opartej na wiedzy zdobytej na uczelni.

Podczas realizacji projektu zorganizowane zostaną spotkania promujące PA w subregionach; prowadzimy również Punkt Informacyjny, gdzie zainteresowani mogą uzyskać informacje dotyczące między innymi zakładania własnej działalności gospodarczej. W ramach najbliższych planowanych działań realizujemy publikację związaną tematycznie z celami projektu.

Strona internetowa: www.akademikprzedsiebiorczosci.pl

Konto Projektu jest także dostępne na portalu Facebook®

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik:

drukuj:
udostępnij: