Wtorek, 06.6.2023

Już za miesiąć Green Ventures 2010 - Międzynarodowa giełda kooperacyjna

Już za miesiąć Green Ventures 2010 - Międzynarodowa giełda kooperacyjna

firm z branży ochrony środowiska i energetyki Poczdam 16-18.06.2010

Izba Przemysłowo – Handlowa w Poczdamie, Federalne Ministerstwo ds. Transportu, Budownictwa i Rozwoju i firma Komfort Consulting jako partner imprezy w Polsce serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej firm z branży ochrony środowiska i energetyki Green Ventures 2010, organizowanych w Poczdamie w dniach 16 -18 czerwca 2010 roku.

Do tegorocznej edycji zgłosiło swój udział już ponad 200 firm.

Giełda kooperacyjna „Green Ventures” odbywa się corocznie od 1998 roku. Obecnie jest największą platformą nawiązywania kontaktów w zakresie produkcji, wymiany informacji, nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy firmami zajmującymi się ochroną środowiska oraz technikami z zakresu energetyki ze szczególnym ukierunkowaniem na energie odnawialne. Koncepcja Giełdy Kooperacyjnej Green Ventures związana z organizacją spotkań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w danej branży zapewnia uczestnikom najbardziej efektywne wykorzystanie możliwości nawiązania nowych kontaktów handlowych i kooperacyjnych z zagranicznymi partnerami oraz pozyskanie nowych zleceń, klientów, dostawców a także transfer wiedzy.

Tegoroczna giełda poświęcona jest następującym zagadnieniom:

  • Oczyszczanie wody i ścieków, dystrybucja, planowanie i użytkowanie wody, ochrona powietrza i ziemi, ewidencja geodezyjna, rekultywacja, poszukiwanie zasobów naturalnych
  • Planowanie, pozyskiwanie, dystrybucja energii, energia odnawialna, produkcja energii cieplnej i jej oszczędzanie, techniki izolacyjne, budownictwo ekologiczne i innowacyjne, planowanie architektoniczne, modernizacja i restauracja budynków, recycling budowlany
  • Gospodarka odpadami, wykorzystanie surowców wtórnych

Na tegorocznym ‘Green Ventures 2010’ już zapowiedziały swój udział firmy, instytucje oraz organizacje z USA Szwecji, Danii, Finlandii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Chin, Włoch, Czech, Węgier, Tunezji, Niemiec i Polski a także wielu innych krajów. W ubiegłych latach w imprezie tej wzięło udział ponad 3.500 firm z 91 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty.
Impreza obejmuje - oprócz bezpośrednich rozmów pomiędzy firmami - również zwiedzanie innowacyjnych firm działających w dziedzinie energetyki odnawialnej i ochronie środowiska w regionie Berlina.

ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 20 MAJA 2009, ZE WZGLĘDU NA TERMIN PRZYGOTOWANIA ANEKSU DO KATALOGU UCZESTNIKÓW, GDZIE WASZA FIRMA BĘDZIE PREZENTOWANA I PRZEDSTAWIONA JAKO PARTNER DO SPOTKAŃ. Firmy które zgłoszą się po tym terminie, będą uwzględnione tylko w katalogu on-line

W celu ułatwienia procesu rejestracji, prosimy przesyłać zgłoszenia także do naszej wiadomości na adres: biuro@komfortconsulting.eu
lub faksem na numer: 22 854 10 27


Więcej informacji na temat imprezy, oraz formularz do zgłoszenia on-line i w formie faksowej zawarte jest w załączonym materiale i na stronie: www.green-ventures.com

Lub bezpośrednio u partnera programu Green Ventures w Polsce:
KOMFORT CONSULTING
Tel/fax: +48 22 854 10 27
Tel: +48 69 156 57 56
E-mail: biuro@komfortconsulting.eu
www.komfortconsulting.eu


Komfort Consulting B2B
ul. Elegancka 35
PL 02-835 Warszawa
Fax. 0048/22/8541027
Mobile: 0048/691/565756
E-mail: biuro@komfortconsulting.eu
www.komfortconsulting.deZałączniki:

drukuj:
udostępnij: