Piątek, 02.6.2023

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 dnia 31 marca 2010 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 10/I/2010 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania:

Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
Schemat I Projekty inwestycyjne
Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze
Nabór wniosków trwa do 31 maja 2010r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa października 2010 r.


Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 4 300 000,00 EUR:

 

 

 • Schemat I: 3 800 000,00 EUR
 • Schemat II: 500 000,00 EUR

i może ulec zmianie.

Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności) polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy.

Działanie skierowane jest do małych firm (mikroprzedsiębiorstw) zatrudniających średniorocznie mniej niż 10 osób, działających nie dłużej niż dwa lata, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Projekty realizowane w ramach Działania 1.1 mogą obejmować inwestycje, które chcesz przeprowadzić w celu rozbudowy swojej firmy, wprowadzenia na rynek nowych produktów czy wprowadzenia zmian w procesie produkcyjnym. Masz także możliwość stworzenia nowej firmy. Środki możesz przeznaczyć np. na zakup maszyn i urządzeń lub specjalistycznego oprogramowania.

Drugim rodzajem projektów, na które uzyskasz dofinansowanie w ramach tego działania, są projekty doradcze. W przypadku takich projektów uzyskasz wsparcie na korzystanie z usług doradczych, których celem przede wszystkim powinien być rozwój Twojej firmy (np. stworzenie strategii wejścia na rynki zagraniczne, certyfikaty, możliwości wprowadzenia nowoczesnych technologii).

O dofinansowanie mogą starać się:

 • mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniają maksymalnie 9 osób i ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro) działające nie dłużej niż dwa lata,
 • mikroprzedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą prowadzić działalność i/lub mieć siedzibę na terytorium Wielkopolski, oraz muszą realizować projekt na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Środki można otrzymać w formie zaliczki lub refundacji.

W przypadku projektów inwestycyjnych:

 • maksymalna kwota dofinansowania 200 000zł,
 • minimalna kwota dofinansowania 9 000zł.

W przypadku projektów doradczych:

 • maksymalna kwota dofinansowania 60 000zł,
 • minimalna kwota dofinansowania 3 000zł.

Dofinansowanie obejmuje:

 • W przypadku projektów inwestycyjnych: 60 proc. kosztów kwalifikacyjnych

  W przypadku projektów doradczych: 50 proc. kosztów kwalifikacyjnych


Bliższe informacje można również uzyskać w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. mieszczącej się w Gnieźnie przy ul. Rynek 10/1 lub telefonicznie: 048/61-426-45-34 lub 691/950-838.
 

drukuj:
udostępnij: