Poniedziałek, 30.1.2023

Projekt kluczowy „Promocja regionalnej gospodarki” szansą na promocję inwestycją Powiatu Gnieźnieńskiego

Projekt kluczowy „Promocja regionalnej gospodarki” szansą na promocję inwestycją Powiatu Gnieźnieńskiego

„Promocja regionalnej gospodarki” szansą na promocję inwestycją Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 26 czerwca 2009 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektu kluczowego w ramach działania 1.5 „Promocja regionalnej gospodarki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Dofinansowanie, w wysokości 13.404.996,00 zł, co stanowi 99% jego wartości, uzyskał projekt złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

Celem działania 1.5 jest przybliżenie Wielkopolski potencjalnym inwestorom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym, poprzez budowę kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą regionu. Natomiast projekt obejmuje:

 • opracowanie strategii promocji oraz wykonanie analiz i ekspertyz tematycznych,
 • stworzenie na strategicznych rynkach , w tym pozaeuropejskich, stałych ekspozycji promocyjnych,
 • stworzenie specjalistycznej bazy informacyjnej dla przedsiębiorców i inwestorów,
 • organizację imprez promocyjnych i wystawienniczych.

Działania zaplanowane do realizacji w 2010 r. to m.in.:

 • stworzenie strony internetowej projektu,
 • opracowanie strategii promocji gospodarczej,
 • aktualizację bazy ofert inwestycyjnych,
 • organizację misji gospodarczych,
 • udział w największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych targach inwestycyjnych: MIPIM w Cannes, Salao Imobilaro w Sao Paulo, Expo Real w Monachium, CEPIF w Warszawie.

W dniu 17 lutego br. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na uczestnictwo w targach MIPIM w Cannes, odbywających się w dniach 16-19.03.2010 r. Powiat Gnieźnieński, dążąc do realizacji zapisów jednego z celów ujętych w dokumentach strategicznych – Promocja inwestycyjna Powiatu Gnieźnieńskiego, zgłosił akces do udziału w przedsięwzięciu. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie było złożenie wniosku opisującego m.in.:

 • dotychczasowe doświadczenie w zakresie promocji inwestycyjnej,
 • posiadane materiały promocyjne,
 • potencjał inwestycyjny powiatu

wraz ze szczegółową informacją o dostępnych terenach inwestycyjnych.

Złożone dokumenty, przygotowane wspólnie z Powiatowym Centrum Obsługi Inwestora, są aktualnie oceniane przez komisję, którą tworzą pracownicy urzędu marszałkowskiego.

Dotychczas Powiat Gnieźnieński był obecny podczas targów inwestycyjnych odbywających się w 2007 roku w Monachium i w Warszawie, i 2009 roku – w Monachium.


Materiały do pobrania:

 1. Gniezno Poviat – Business Guide
 2. Investment offers of Gniezno Poviat – catalogue

 

drukuj:
udostępnij: