Wtorek, 06.6.2023

Polski Produkt Przyszłości – półtora miesiąca na zgłoszenie

Polski Produkt Przyszłości – półtora miesiąca na zgłoszenie

Za niespełna półtora miesiąca upływa termin zgłaszania kandydatur do XIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem ministra gospodarki. Na co mogą liczyć nagrodzone produkty? M.in. na promocję podczas krajowych i zagranicznych targów.

Konkurs jest współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział w nim jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu bądź technologii.

Dotychczas, w oparciu o opinie niezależnych ekspertów oceniających wnioski konkursowe, kapituła konkursu nagrodziła 25 projektów i przyznała 51 wyróżnień. Nagrodzone projekty, Agencja aktywnie promuje na międzynarodowych targach i wystawach innowacyjności w kraju i za granicą.

Na temat nowych rozwiązań wydawane są katalogi, foldery i prezentacje multimedialne, a ich autorzy zapraszani są do udziału w konferencjach, seminariach oraz w programach radiowych i telewizyjnych poświęconych innowacyjności. Nagroda w Konkursie jest także dodatkowo punktowana w ocenie merytorycznej projektu zgłaszanego do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w działaniu 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Od 2007 r. na stronie www.ppp.pi.gov.pl prowadzony jest serwis poświęcony konkursowi i jego laureatom. Zgłoszenia udziału w XIII edycji konkursu można składać drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie 1 marca 2010 roku.

Źródło: Podatki biz

drukuj:
udostępnij: