Środa, 24.2.2021

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Z dniem 1 stycznia 2010 w życie wchodzi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących..

Rozporządzenie utrzymuje większość dotychczasowych zasad stosowania kas. Podstawowym kryterium zwolnienia z obowiązku posiadania kas rejestrujących jest wysokość obrotów .

Do dnia 31 grudnia 2010 r. obowiązuje zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas dla podatników o obrotach nie przekraczających w poprzednim roku podatkowym 40.000 zł.

Kas też nie muszą stosować podatnicy, u których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących ją w formie indywidualnych gospodarstw rolnych stanowiła więcej niż 70% całej sprzedaży.

Tak ja to było do tej pory, bez względu na wysokość obrotów kasy będą musieli stosować przedsiębiorcy m.in.: świadczący usługi przewozu osób i ładunków, zajmujący się dostawą części zamiennych do samochodów.

Źródło: Gazeta Podatkowa

drukuj:
udostępnij: