Wtorek, 04.10.2022

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2010 roku

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2010 roku

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., przedsiębiorcy oraz osoby z nimi współpracujące co miesiąc będą opłacały składki na ubezpieczanie społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej 1.887,60 zł. W porównaniu do ubiegłego roku podstawa ta jest niższa o 28,20 zł.

Nową, niższą podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących, twórców, artystów oraz osób wykonujących wolny zawód, stanowi kwota 1 887,60 zł (60 proc. prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Stąd od 1 stycznia osoby te zapłacą składki w wysokości:

  • 368,46 zł - na ubezpieczenie emerytalne,
  • 113,26 zł - na ubezpieczenie rentowe,
  • 46,25 zł - na ubezpieczenie chorobowe,
  • 46,25 zł - na Fundusz Pracy.

Z kolei nieco wyższe składki do ZUS w stosunku do roku ubiegłego odprowadzą osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, korzystające z preferencyjnej podstawy wymiaru, która od 1 stycznia 2010 r. wynosi 395,10 zł. Jest to spowodowane wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1 317 zł.
 

Źródło: Gazeta Podatkowa
drukuj:
udostępnij: