Wtorek, 30.5.2023

Tydzień gospodarki w Powiecie Teltow – Fläming

Tydzień gospodarki w Powiecie Teltow – Fläming

Odnawialne źródła energii były tematem przewodnim tygodnia gospodarki w partnerskim Powiecie Teltow – Fläming w dniach od 26 – 29 października br. W niniejszym przedsięwzięciu udział wzięła delegacja z Powiatu Gnieźnieńskiego.

Delegację polską stanowili: Dariusz Pilak Wicestarosta Gnieźnieński; Danuta Winiarska Przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego; Juliusz Trojanowski Prezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.; Agnieszka Rzempała – Chmielewska Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju; Janusz Winiarski Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; dr inż. Mirosława Dolska i dr inż. Stefan Pawlak z Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) w Poznaniu oraz Andrzej Gralak kierowca.

Delegacja polska uczestniczyła w przedsięwzięciach odbywających się w ramach tygodnia gospodarki w ciągu dwóch ostatnich dni. Każdy dzień był poświęcony w szczegółach nieco innej tematyce. Wykłady, prezentacje i wizytacje firm odbywały się codziennie w innej miejscowości - tj. w Zossen, Ludwigswelde, Luckenwalde oraz w Jüterbogu.

Trzeci dzień w ramach tygodnia gospodarki był poświecony tematyce energii słonecznej. Wykłady odbywały się na terenie przemysłowym w Luckenwalde. Ciekawym doświadczeniem była możliwość zwiedzenia przez delegację polską firmy Nanosolar GmbH&Co.KG, produkującej kolektory słoneczne.

Polskim akcentem tego dnia był wykład poświęcony odnawialnym źródłom energii w Polsce z punktu widzenia województwa wielkopolskiego. Na bazie materiałów udostępnionych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wykład wygłosił dr inż. Stefan Pawlak. Dr Pawlak przedstawił rodzaje odnawialnych źródeł energii z krótką charakterystyką możliwości jej wykorzystania w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o energię słoneczną, nasze województwo cechuje niekorzystne położenie geograficzne. Roczna energia promieniowania jest niższa o 62% względem Europy Pd. W województwie pracuje 70 punktów z zainstalowanymi kolektorami słonecznymi. Co do energii wiatrowej, dr Pawlak wskazał na istotne różnice w mocach elektrowni wiatrowych w różnych krajach na świecie (Polska plasuje się daleko za potentatem w tej dziedzinie – Niemcami). Ten rodzaj energii specjaliści uznają za ekonomicznie opłacalne, lecz kosztowne, uzależnione od wparcia finansowego, zależne od warunków wiatrowych i ukształtowania terenu oraz muszą być zgodne z wymaganiami ochrony przyrody. Kolejnym rodzajem odnawialnych źródeł energii jest energia geotermalna. Jej opłacalność zależy od głębokości odwiertu (3-4 km = >100ºC) oraz od temperatury wody. Ten rodzaj energii charakteryzuje wysoki koszt wykonania odwiertu i jest zależny od lokalizacji w regionie (warunki b. dobre - Czarnków, Oborniki i Koło, dobre - Rogoźno, Wągrowiec, Murowana Goślina, dość dobre - Gniezno i Konin). Energia geotermalna może być uzupełnieniem dla tradycyjnego ogrzewania. Niewielkie szanse rozwoju ze względu na deficyt wody w Wielkopolsce cechuje natomiast energię wód powierzchniowych. Udział energii wód powierzchniowych w ogólnej produkcji energii w regionie ocenia się jako marginalny, brak jest nowoczesnych technologii pozwalających obniżyć koszty inwestycji. Z kolei duży potencjał rozwojowy cechuje energia pozyskiwana z biomasy. W województwie odnotowuje się duży potencjał produkcji słomy, funkcjonuje system dopłat do zakładania plantacji roślin energetycznych. W województwie pracują łącznie 22 instalacje spalające biomasę. Dr Pawlak omówił również kwestię energii biogazu, powstającej na składowiskach odpadów komunalnych i w oczyszczalniach ścieków. Obecnie w Wielkopolsce funkcjonuje 6 instalacji korzystających z biogazu. Jak zauważył dr inż. Stefan Pawlak, na dzień dzisiejszy w Wielkopolsce należy wspierać przede wszystkim równolegle dwa kierunki rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych: energii z biomasy i energii wiatrowej. Ponadto, z informacji uzyskanych od Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wynika, że produkcja energii odnawialnej w Wielkopolsce wykazuje tendencję wzrostową: w roku 2006 produkcja energii odnawialnej w Wielkopolsce wyniosła ok. 150 000 MWh, a w roku kolejnym - 2007 już ok. 320 000 MWh.

W czwartym dniu trwającego tygodnia gospodarki organizatorzy podjęli się dyskusji na temat rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju turystyki, w tym i agroturystyki. Wykłady i warsztaty odbywały się w zabytkowym kompleksie poklasztornym w Jüterbogu, w którym obecnie znajduje się centrum kultury, informacja turystyczna oraz muzeum regionalne. W korytarzach budynku na stoiskach promocyjnych zaprezentowane zostały regionalne atrakcje turystyczne, w tym m.in. sztandarowy produkt turystyczny Fläming Skate, oraz produkty regionalne z gospodarstw agroturystycznych. Swoją ofertę turystyczną przedstawiła również delegacja polska poprzez udostępnienie szerokiej gamy materiałów promocyjnych. Wykłady poprzedziły dyskusję z udziałem lokalnych władz, przedstawicieli związków rolniczych, organizacji turystycznych oraz cechu rzemiosła na temat szans i zagrożeń rozwoju terenów wiejskich w Powiecie Teltow - Fläming. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień, można śmiało stwierdzić, że nie ma specjalnych różnic pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim i partnerskim powiatem niemieckim, w zakresie problematyki rolnej oraz turystyki.

Tydzień gospodarki zakończył się w dniu 29 października wręczeniem corocznie przyznawanych nagród gospodarczych dla wyróżniających się firm z Powiatu Teltow - Fläming. Nagroda jest wręczana od 10 lat. Konkurs organizują lokalne dwie izby gospodarcze, we współpracy z bankami, mediami oraz Agencją Rozwoju Gospodarczego Powiatu Teltow - Fläming.

Obchody dni gospodarki w wymiarze tygodniowym zorganizowano po raz pierwszy. W opinii głównego organizatora tj. Agencji Rozwoju Gospodarczego Powiatu Teltow - Fläming nowa formuła się sprawdziła i zyskała przychylność gmin współuczestniczących w przedsięwzięciu oraz lokalnych podmiotów branżowych. Z pewnością inicjatywa ta wpisze się na stałe w kalendarz imprez promujących lokalną przedsiębiorczość na terenie niemieckiego powiatu.

Warto przypomnieć, że polskim odpowiednikiem inicjatywy niemieckiej jest konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości” organizowany co dwa lata przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, jak również targi pracy i sezonowe giełdy pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij: