Piątek, 24.3.2023

Światowe Dni Innowacji

Światowe Dni Innowacji


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniach 28 września - 2 października 2009 roku zorganizował po raz trzeci Światowe Dni Innowacji. Ich celem było promowanie nowoczesnych, odkrywczych inicjatyw oraz budowanie kultury innowacji w społeczeństwie.

Wydarzenie pozytywnie wpłynęło na budowę wizerunku Polski w wymiarze całej Unii Europejskiej jako kraju aktywnie realizującego cele Strategii Lizbońskiej. Przyczyniło się również do podniesienia świadomości, jak duże znaczenie ma innowacjyjność dla rozwoju gospodarki.

Światowe Dni Innowacji to cykliczne wydarzenie promujące kulturę innowacji. Składają się na nie konferencje, wystawy oraz warsztaty z udziałem ekspertów z całego świata. W związku z rosnącym zainteresowaniem ŚDI, całotygodniowe wydarzenie było transmitowane nażywo w Internecie, tak aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. W ramach Światowych Dni Innowacji do działań włączyły się także subregiony województwa. ŚDI towarzyszą również imprezy edukacyjne „Drzwi otwarte" dla uczniów oraz studentów w wybranych, najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach w Wielkopolsce. W trakcie ŚDI prezentowane były międzynarodowe wystawy designu.

Inicjatywa jest niepowtarzalnym wydarzeniem w skali nie tylko regionu, czy Polski, ale również Unii Europejskiej:

 • na wydarzenie składa się część o charakterze naukowym, jak i warsztatowym;
 • w ramach ŚDI odbywają się konferencje dla zaproszonych gości i dla zainteresowanych mieszkańców;
 • poprzez integrację ekspertów z różnych stron świata projekt ŚDI realizuje wielokulturową wymianę idei innowacyjności;
 • projekt umożliwia zawarcie wielu kontaktów pomiędzy przedstawicielami z dziedzin gospodarki, nauki i biznesu;
 • ŚDI podnosi poziom świadomości publicznej na temat znaczenia innowacji i kreatywności jako kluczowych elementów rozwoju gospodarczego;
 • jest jedynym wydarzeniem poruszającym tak wiele aktualnych tematów przeciwdziałających obecnemu spowolnieniu gospodarczemu: design, instrumenty finansowe, tematyka klasteringu;
 • stwarza warunki indywidualnego rozwoju poprzez udział w warsztatach oraz wizyty młodzieży w innowacyjnych firmach;
 • zwiększa rolę kultury i jej aktywnego odbioru w zindustrializowanym świecie;
 • motywuje do lepszego wykorzystywania potencjału badawczego w przedsiębiorstwach;
 • kształtuje postawę otwartości na zmiany oraz chęć podnoszenia kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych;
 • umożliwia prezentację regionu oraz subregionów;
 • wzmacnia wizerunek Polski.


Więcej informacji na stronie www.innowacje2009.pl.

drukuj:
udostępnij: