Środa, 22.3.2023

Propozycje zmian w ustawie o VAT

Propozycje zmian w ustawie o VAT

10 września br Komisja Finansów Publicznych przyjęła rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT. Jedną z proponowanych zmian ma być zmiana miejsca opodatkowania usług. Oznacza to, że miejscem opodatkowania usług, będzie miejsce jej rzeczywistej konsumpcji, w chwili obecnej miejscem opodatkowania usługi jest miejsce siedziby firmy świadczącej usługę.

Przewidziano również zmianę przepisów dotyczących tzw. informacji podsumowujących.Przewiduje się skrócenie okresu za który podatnicy mają obowiązek składać informacje podsumowujące a także skrócenie terminu ich składania.

Ponad to, przewidziano pewne udogodnienia dla podatników ubiegających się o zwrot VAT od zakupów dokonywanych w innym państwie członkowskim. Zakłada się, że podatnik będzie składał taki wniosek w polskim urzędzie skarbowym a nie jak dotychczas w urzędzie skarbowym określonego państwa UE, następnie wniosek ten zostanie przekazany do właściwego państwa członkowskiego.

Większość przepisów zgodnie z przyjętym projektem zaczęłaby obowiązywać od 1 stycznia 2010 roku.
 

Źródło: „Gazeta Podatkowa”

 

 

 

drukuj:
udostępnij: