Niedziela, 04.6.2023

Forum Innowacji - Energie odnawialne

Forum Innowacji - Energie odnawialne


Komfort Consulting oraz VDI/VDE działając w imieniu Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie oraz Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt zaprosić na "Forum Innowacji - Energie odnawialne", Które odbędzie się w Poznaniu, 25-26 listopada 2009 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas targów POLEKO 2009.

Celem imprezy jest rozwój i wdrażanie technologii umożliwiających wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych jest ważnym czynnikiem zapewniającym zaopatrzenie energetyczne w przyszłości. W tym celu podejmuje się różne inicjatywy i kieruje niebagatelne nakłady na rzecz badań naukowych i rozwoju w branży przemysłowej oraz w placówkach naukowo-badawczych.

Zainicjowane przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec Forum Innowacji ma na celu ożywienie, wsparcie, oraz towarzyszenie funkcjonującej już współpracy niemiecko-polskiej w dziedzinie badań i innowacji – w oparciu o różne rodzaje działalności. Istniejący w Niemczech i w Polsce silny potencjał należy bowiem wykorzystać w celu znalezienia nowych, konkurencyjnych rozwiązań prowadzących do wytwarzania, dystrybucji oraz efektywnego wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W centrum uwagi Forum znajdą się zwłaszcza interesy i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

Organizowana w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO impreza odbywać się będzie w języku niemieckim i polskim – z tłumaczeniem konsekutywnym. Wszystkie materiały informacyjne oraz dokumentacja dostępne będą natomiast w języku angielskim.

Udział w Forum jest bezpłatny, konieczne jest jednak wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa z uwagi na ograniczoną ilość miejsc.


Komfort Consulting B2B
ul. Elegancka 35
PL 02-835 Warszawa
Fax. 0048/22/8541027
Mobile: 0048/691/565756
E-mail: biuro@komfortconsulting.eu
www.komfortconsulting.de


Janusz Starościk
Komfort Consulting B2B

ul. Elegancka 35
PL 02-835 Warszawa
Fax. 0048/22/8541027
Mobile: 0048/691/565756
E-mail: janusz.staroscik@komfortconsulting.eu
www.komfortconsulting.de

Załączniki:

 

drukuj:
udostępnij: