Sobota, 03.6.2023

Przedsiębiorcy z powiatu nominowani

Przedsiębiorcy z powiatu nominowani

do wielkopolskich nagród gospodarczych

 


Doceniając sukcesy osiągane przez lokalnych przedsiębiorców oraz dążąc do promocji rodzimej przedsiębiorczości i popularyzacji osiągnięć gospodarczych, ekologicznych i organizacyjnych, władze powiatu rekomendowały firmy z terenu powiatu gnieźnieńskiego do udziału w konkursie: „Wielkopolski Gospodarczo – Samorządowy HIT 2009” oraz do Nagrody im. E. Kwiatkowskiego „PRZEDSIĘBIORCY DLA KLIMATU”.

Organizatorem szesnastej edycji konkursu HIT jest Agencja Promocyjna „Punkt S” z siedzibą w Pile, a celem organizowanego przedsięwzięcia jest wyłonienie, uhonorowanie i promocja wartościowych dokonań rynkowych, ekologicznych, samorządowych i organizacyjnych urzeczywistnionych w regionie. Firmy, samorządy terytorialne, instytucje i organizacje zgłoszone i zakwalifikowane do konkursu są poddawane weryfikacji i ocenie, a następnie nagradzane przez kapitułę, którą tworzą przedstawiciele urzędów, instytucji i stowarzyszeń zainteresowanych rozwojem gospodarczym i promocją regionu. Zwieńczeniem przedsięwzięcia jest uroczysta gala. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu: „Wielkopolski Gospodarczo – Samorządowy HIT 2009” zarekomendowani zostali:

  1. w kategorii „Produkcja”: Stolarstwo Mikołajczak Andrzej Mikołajczak,
  2. w kategorii: „Handel i Usługi”: Agro – Estetyka Piotr Kowalczyk,
  3. w kategorii: „Rolnictwo”: Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Żydowo sp. z o.o.,
  4. w kategorii: „Ekologia”: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAWA Jan Walczak,
  5. w kategorii: „Organizacja i zarządzanie”: „Pod Piątką” Ewa Kamyszek,
  6. w kategorii: „Samorządność”: Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo.

Natomiast w celu nagrodzenia firm oraz ich właścicieli za działania podjęte w celu ochrony klimatu Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Poznania podjęła się organizacji konkursu, w którym zwycięzcy uhonorowani zostaną Nagrodą im. E. Kwiatkowskiego „Przedsiębiorcy dla Klimatu”. Do udziału w inicjatywie mogły być nominowane przedsiębiorstwa, które podjęły działania na rzecz klimatu, m.in.: zmniejszyły produkcję CO2 oraz innych substancji chemicznych dotychczas wydalanych do atmosfery, wody czy ziemi, zastosowały w procesie produkcji energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych, wykorzystują odpady jako biomasę do produkcji biogazu i następnie energii elektrycznej czy inne, istotne ze względu na temat realizowanego przedsięwzięcia. Oceną nadesłanych zgłoszeń zajmie się kapituła, w składzie której zasiądą specjaliści do spraw ochrony środowiska oraz specjaliści – energetycy. Z terenu powiatu gnieźnieńskiego nominowana została firma Stolarstwo Mikołajczak za wykorzystywanie do: ogrzewania powierzchni produkcyjnych, biurowych, suszarni drewna, jak również do wytwarzania ciepłej wody użytkowej odnawialnych źródeł energii.
 

Paulina Kowalska

 

drukuj:
udostępnij: