Piątek, 09.6.2023

Czerniejewo w ścisłej czołówce listy rankingowej dla działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” WRPO

Czerniejewo w ścisłej czołówce listy rankingowej dla działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” WRPO

listy rankingowej dla działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” WRPO

Zachęcanie inwestorów do podejmowania działań na określonym obszarze należy do najważniejszych elementów polityki lokalnego rozwoju ekonomicznego. Z kolei ich decyzje są uzależnione od szeregu elementów warunkujących prowadzenie właściwej działalności we właściwym miejscu.

W polskich warunkach, jednym z najważniejszych czynników lokalizacji w „grze o inwestycje” i uzależnionych w dużym stopniu od postawy i aktywności władz samorządowych jest infrastruktura techniczna, zarówno istniejąca, jak i możliwości jej rozwoju. Krok w stronę inwestorów uczynili włodarze gminy Czerniejewo aplikując o środki unijne w ramach działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W dniu 19 lutego br. zakończył się nabór wniosków preselekcyjnych, natomiast 14 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na podstawie listy projektów po ocenie strategicznej, podjął decyzję o wstępnym przyznaniu dofinansowania. Na liście rankingowej znalazło się łącznie 19 projektów, z których dwa – na liście rezerwowej. Wniosek władz samorządowych gminy Czerniejewo, pt.: „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim”, w którego przygotowaniu czynnie uczestniczyło Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego, został sklasyfikowany na trzecim miejscu otrzymawszy 34,5 pkt na 47 możliwych do uzyskania. Natomiast najlepiej ocenione zostały przedsięwzięcia planowane przez: Gminę Miejską Turek: „Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej” (43,5 pkt) oraz Miasto Leszno: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu strefy inwestycyjnej I. D. E. A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej”.

Projekt gminy Czerniejewo zakłada kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego o powierzchni blisko 11 ha, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą. Przewiduje on realizację zadań inwestycyjnych obejmujących: budowę drogi oraz sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej. Kwota całego przedsięwzięcia została oszacowana na 3.571.753,54 zł, z których 2.217.206,77 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego ostateczny wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów z wnioskodawcami, będzie możliwy po spełnieniu warunków wynikających z procedury i kryteriów oceny.
 

Paulina Kowalska

 

drukuj:
udostępnij: