Sobota, 27.11.2021

Jeden wpis

Jeden wpis

31 marca zacznie obowiązywać nowy, jednolity dla całej Polski, wzór wniosku w sprawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Składany w urzędzie gminy dokument ma zastąpić odwiedziny w urzędzie skarbowym, statystycznym i ZUS.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wszystkie formalności związane z rejestracją działalności gospodarczej będzie można załatwić zgodnie z zasadą "jednego okienka". W urzędzie gminy przedsiębiorca będzie składał tylko jeden wniosek o wpis do rejestrów zamiast obecnych wniosków o wpis do rejestrów: gminy, urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ministerstwo Gospodarki na swoich stronach internetowych właśnie opublikowało projekt wzoru formularza zarówno dla wersji papierowej jak i elektronicznej dla całej Polski wraz z niezbędnymi instrukcjami wypełnienia poszczególnych rubryk.

Elektroniczny wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zostanie po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wzoru formularza opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów Pism w Formie Dokumentów Elektronicznych, co ma zapewnić jego powszechną dostępność.

Jak informuje resort gospodarki, w stosunku do sytuacji obecnej formularz składany w gminie w typowej sytuacji zwiększy swoją objętość o jedną stronę. Niemniej koszty gmin związane z drukiem formularzy nie wzrosną, ponieważ dokument będzie powszechnie dostępny na różnych stronach internetowych.

Należy przypuszczać, że większość przedsiębiorców będzie je samodzielnie drukować i przynosić do urzędu gminy formularz już wypełniony. Przepisy ustawy zakładają ponadto, że przedsiębiorcy posiadający podpis elektroniczny w ogóle nie będą obsługiwani "papierowo" - zakłada ministerstwo.

Zasada "jednego okienka" w założeniach ministerstwa gospodarki ma być jedynie formą przejściową rejestracji działalności gospodarczej przed wprowadzeniem rozwiązania "zero okienka". Docelowo przedsiębiorca będzie wypełniał jedynie wniosek o rejestrację firmy na stronie internetowej, który wyśle na adres specjalnej platformy informatycznej - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W ten sposób dokona "samorejestracji", a przepływ między rejestrami nastąpi automatycznie. Przewiduje się, że w ciągu 5 lat od uruchomienia platformy informatycznej przedsiębiorcy zrezygnują ze składania wniosków w formie papierowej, chociaż będzie to nadal możliwe.

Nowym rozwiązaniem będzie to, że działalność gospodarczą będzie można rozpocząć w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

CEIDG, oprócz funkcji ewidencyjnej, będzie też pełnić funkcję informacyjną. Oznacza to, że będzie udostępniać na stronie internetowej dane o przedsiębiorcach - osobach fizycznych oraz wszystkich firmach, których działalność podlega reglamentacji, czyli wymaga np. koncesji, zezwolenia, licencji. Dzięki temu zwiększą się szanse przedsiębiorców na uzyskanie wiarygodnych informacji o potencjalnych partnerach biznesowych. Będzie to służyło zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. CEIDG zapewni też elektroniczną wymianę informacji między np. urzędem skarbowym, ZUS i GUS.

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ma zacząć obowiązywać 31 marca 2009. Wcześniej musi jednak zostać zaakceptowane na posiedzeniu Rady Ministrów.
 

Artykuł pochodzi z portalu internetowego
Serwis Samorządowy PAP.
www.samorzad.pap.pl

 

drukuj:
udostępnij: