Środa, 07.6.2023

Zaproszenie na Green Ventures 2009

Zaproszenie na Green Ventures 2009

Izba Przemysłowo – Handlowa w Poczdamie, Federalne Ministerstwo ds. Transportu, Budownictwa i Rozwoju i firma Komfort Consulting jako partner imprezy w Polsce serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej firm z branży ochrony środowiska i energetyki Green Ventures 2009, organizowanych w Seminaria Seehotel w Poczdamie w dniach 10 -12 czewca 2009 roku.

Giełda kooperacyjna „Green Ventures” odbywa się corocznie od 1998 roku. Obecnie jest największą platformą nawiązywania kontaktów w zakresie produkcji, wymiany informacji, nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy firmami zajmującymi się ochroną środowiska oraz technikami z zakresu energetyki ze szczególnym ukierunkowaniem na energie odnawialne.. Koncepcja Giełdy Kooperacyjnej Green Ventures związana z organizacją spotkań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w danej branży zapewnia uczestnikom najbardziej efektywne wykorzystanie możliwości nawiązania nowych kontaktów handlowych i kooperacyjnych z zagranicznymi partnerami oraz pozyskanie nowych zleceń, klientów, dostawców a także transfer wiedzy.

Tegoroczna giełda poswięcona jest następującym zagadnieniom:

  • Oczyszczanie wody i ścieków, dystrybucja, planowanie i użytkowanie wody, ochrona powietrza i ziemi, ewidencja geodezyjna, rekultywacja, poszukiwanie zasobów naturalnych
  • Planowanie, pozyskiwanie, dystrybucja energii, energia odnawialna, produkcja energii cieplnej i jej oszczędzanie, techniki izolacyjne, budownictwo ekologiczne i innowacyjne, planowanie architektoniczne, modernizacja i restauracja budynków, recycling budowlany
  • Gospodarka odpadami, wykorzystanie surowców wtórnych

Na tegorocznym ‘Green Ventures 2009’ już zapowiedziały swój udział firmy, instytucje oraz organizacje ze Szwecji, Danii, Finlandii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Chin, Włoch, Czech, Węgier, Tunezji, Niemiec i Polski a także wielu innych krajów. W ubiegłych latach w imprezie tej wzięło udział ponad 3.000 firm z 86 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty.
Impreza obejmuje - oprócz bezpośrednich rozmów pomiędzy firmami - również zwiedzanie innowacyjnych firm działających w dziedzinie energetyki odnawialnej i ochronie środowiska z regionu Berlina.

Więcej informacji na temat imprezy zawarte jest w załączonym materiale i na stronie:www.green-ventures.com

Lub bezpośrednio u partnera b2fair w Polsce:

Komfort Consulting
Tel/fax: +48 22 854 10 27
Tel: +48 69 156 57 56
E-mail: biuro@komfortconsulting.eu


Komfort Consulting B2B
ul. Elegancka 35, 02-835 Warszawa
Fax. 0048/22/8541027
Mobile: 0048/69 1565756
E-mail: biuro@komfortconsulting.eu

Komfort Consulting B2B
Janusz Starościk
ul. Elegancka 35, 02-835 Warszawa
Fax. 0048/22/8541027
Mobile: 0048/691/565756
E-mail: E-mail: janusz.staroscik@komfortconsulting.eu

Załączniki

drukuj:
udostępnij: