Środa, 22.3.2023

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku 2009”

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku 2009”

Fundacja Kronenberga już po raz piąty organizuje konkurs o tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku”. Jego główne cele to: popularyzacja mikroprzedsiębiorczości, zachęcenie do zakładania małych firm oraz prezentacja i promowanie dobrych przykładów działań gospodarczych.

Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Ponadto, musi spełniać wymogi określone dla poszczególnych kategorii, tj.:

  • GŁÓWNEJ – przedsiębiorca zarejestrował działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2007r.,
  • BEGINNERS – przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 października 2008r. i nie ukończył 32 lat,
  • MIKRO - przedsiębiorca zarejestrował działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2007r., zatrudnia nie więcej niż 3 pracowników, a jego dochód nie przekroczył 500 000 zł w roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu.

Pula nagród w konkursie wynosi 113 000 zł, a zgłoszenia będą przyjmowane do 17 kwietnia 2009r.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur wybrany zostanie zwycięzca – zdobywca tytułu „Mikroprzedsiębiorca Roku 2009” oraz nagrody głównej – 30 000 zł, która zostanie wręczona podczas planowanej, na czerwiec 2009r., uroczystości w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pozostałe informacje związane z konkursem, w tym regulamin oraz formularz zgłoszenia kandydatury, są dostępne na stronie organizatora: www.kronenberg.org.pl / Edukacja ekonomiczna / Mikroprzedsiębiorca Roku.
 

Źródło: www.kronenberg.org.pl

drukuj:
udostępnij: