Piątek, 09.6.2023

Spotkania kooperacyjne z zagranicznymi partnerami

Spotkania kooperacyjne z zagranicznymi partnerami

Spotkania kooperacyjne z zagranicznymi partnerami - program "b2fair" w ramach XVIII Międzynarodowych Targów Rolet, Bram i Osłon Przeciwsłonecznych R+T 2009 - Stuttgart (11-13.02.2009)

Europe Enterprise Network i firma Komfort Consulting serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniachkooperacyjnych, organizowanych podczas XVIII Międzynarodowych Targów Rolet, Bram i OsłonPrzeciwsłonecznych R+T 2009 w Stuttgarcie. Koncepcja powiązania branżowych targówwystawienniczych z organizacją spotkań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi wdanej branży zapewnia uczestnikom najbardziej efektywne wykorzystanie możliwości nawiązaniakontaktów handlowych i kooperacyjnych z zagranicznymi partnerami, poprzez pozyskanie nowychzleceń, klientów, dostawców oraz transfer wiedzy.

Atrakcyjność międzynarodowych spotkań kooperacyjnych organizowanych podczas MiędzynarodowychTargów Rolet, Bram i Osłon Przeciwsłonecznych R+T 2009 podkreśla wysoce specjalistycznycharakter imprezy, skupiającej w jednym miejscu większość liczących się firm z tego segmentu rynku.Formuła spotkań kooperacyjnych „b2fair” organizowanych razem z targami należy w praktyce donajbardziej efektywnych, w których ponad połowa jej uczestników nawiązuje nowe kontakty handlowei kooperacyjne. Oczekuje się, że w 2009 roku będzie ponad 700 wystawców z 40 krajów , a ponad 60 000 osób odwiedzi targi ( targi te odbywają się raz na 3 lata ) . Biorąc udział wspotkaniach kooperacyjnych, decydują się Państwo na zastosowanie jednego z najważniejszychinstrumentów marketingowych dla osiągnięcia sukcesu w biznesie. Będzie to szansa, by poznać nowetechnologie w Państwa branży, zawrzeć międzynarodowe kontakty oraz pozyskać dla swojej firmynowych klientów, dostawców i kontrahentów.

Główne obszary tematyczne targów R+T 2009

 • żaluzje okienne i akcesoria
 • rolety zwijane i zasłony, skrzynki do rolet i akcesoria
 • markizy
 • tekstylia techniczne
 • okna i akcesoria okienne, okna dachowe
 • bramy i drzwi wraz z osprzętem
 • kraty i ogrodzenia
 • urządzenia napędowe i systemy sterowania
 • elektroniczne urządzenia zabezpieczające (systemy kontroli dostępu, zabezpieczeniaantywłamaniowe, zabezpieczenie parkingów, szlabany, słupki itd.)

Koncepcja targowych spotkań kooperacyjnych „b2fair”

Koncepcja organizacji spotkań kooperacyjnych przy okazji odbywających się targów jest nowymzjawiskiem, zapoczątkowanym w 2004 roku. Bardzo dobre przyjęcie tej formuły i uznanie wśróduczestników spotkań kooperacyjnych spowodowało szybki rozwój tego sposobu pozyskiwania nowychklientów, dostawców i kontrahentów firm, osiągając poziom 7500 spotkań kooperacyjnych rocznie zuczestnictwem ponad 850 firm z różnych krajów. Dla obszaru tematycznego rolet, bram, osłonprzeciwsłonecznych spotkania kooperacyjne będą organizowane po raz pierwszy.

Przedsiębiorstwa zainteresowane nawiązaniem współpracy będą mogły dokonać wyboru firmzagranicznych o wybranym profilu działalności spośród kilkuset przedsiębiorstw branżowychdziałających na rynku europejskim i rynkach światowych jeszcze przed rozpoczęciem targów.

Z wybranymi firmami będą zaaranżowane spotkania podczas trwania targów według następującej formuły:

 

 • Etap 1 : Wypełnienie przez Państwa formularza opisującego profil Państwa firmy oraz Państwaoczekiwania co do typu partnerów i charakteru współpracy jakiej Państwo poszukujecie , a następnieprzesłanie go do organizatora „b2fair” celem rejestracji.
 • Etap 2 : Udostępnienie przez organizatora spotkań kooperacyjnych on-line szczegółowychinformacji na temat firm uczestniczących w spotkaniach biznesowych
 • Etap 3 : Wskazanie przez Państwa firm z którymi chcielibyście nawiązać kontakt.
 • Etap 4 : Przygotowanie przez organizatora „b2fair” agendy spotkań z wybranymi przez Państwafirmami i przesłanie jej do Państwa przed rozpoczęciem targów.
 • Etap 5 : Spotkania na targach z wybranymi przez Państwa firmami zagranicznymi celem omówienia możliwości i charakteru współpracy. Spotkania są organizowane w ilości do 10-12 dziennie i każde trwa średnio około 30 minut .


Koszt uczestnictwa w spotkaniach kooperacyjnych wynosi 150 € netto i obejmuje :

 

 • wstęp na targi R+T Messe 2009 w dniach spotkań kooperacyjnych
 • udostępnienie sali spotkań kooperacyjnych
 • publikację informacji o Państwa firmie w katalogu on-line ( reklama Państwa firmy on_line do 6 miesięcy )
 • katalog wszystkich wystawców
 • możliwość tłumaczenia rozmów biznesowych ( język niemiecki, angielski , polski ) , jeżeli zachodzi taka potrzeba
 • kawa , napoje , przekąski na stoisku „b2fair”
 • katalog wszystkich uczestników spotkań „b2fair” podczas targów R+T 2009

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 30 stycznia 2009.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach „b2fair” jest rejestracja oraz dokonanie wpłatyRejestracji możecie Państwo dokonać na stronie www.b2fair.com

Szczegółowych informacji na temat warunków uczestnictwa w spotkaniach kooperacyjnych „b2fair” udziela:

Komfort Consulting s.c. – partner programu „b2fair” w Polsce. tel. 0 691 56 57 56 ,tel./faks 022 854 10 27
Zakres wsparcia : informacje ogólne, pomoc organizacyjna przy procedurze rejestracji , rezerwacji hotelu , pomoc językowa .

Więcej informacji:Komfort Consulting s.c.
tel.: +48 22 854 10 27; +48 691 56 57 56
biuro@komfortconsulting.eu
www.komfortconsulting.eu
 

drukuj:
udostępnij: