Niedziela, 05.2.2023

Ranking Gmin i Powiatów 2008 – najlepsze lokalizacje dla biznesu

Ranking Gmin i Powiatów 2008 – najlepsze lokalizacje dla biznesu

Po raz kolejny przygotowany został przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. Ranking Gmin i Powiatów.

Podobnie jak w zeszłym roku jako obiektywne kryterium rankingu przyjęto liczbę podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (czyli podmiotów o największym potencjale ekonomicznym) w poszczególnych gminach i powiatach. W rankingu dla poszczególnych miejsc podano liczbę wszystkich zarejestrowanych podmiotów oraz liczbę podmiotów zarejestrowanych w roku 2007.

Analizując dane dotyczące firm z całej Polski można stwierdzić, iż populacja danej miejscowości bądź gminy bezpośrednio przekłada się na liczbę średnich i dużych firm. Mniejsze znaczenie ma położenie, chyba, że jest to sąsiedztwo dużej aglomeracji. Ta sytuacja wynika z faktu, iż biznes podejmując decyzje o ulokowaniu swojej siedziby zwraca uwagę na dostępność i wielkość rynku pracy, jednocześnie na wielkość lokalnego rynku klientów. Stąd oczywisty wniosek, dla rozwoju przedsiębiorczości trzeba zainwestować w infrastrukturę mieszkaniową i dbać o wizerunek miejsca, w którym ludzie mają mieszkać. W rankingu pierwsze 26 miejsc zajmują miasta na prawach powiatów. Liderem jest Warszawa, w której decyduje się ulokować swoje siedziby 20% przebadanych firm. Zalety miasta są oczywiste – centrum administracyjne i finansowe, największe w Polsce centrum akademickie, dostępna i stale rozbudowująca się infrastruktura biurowa. Tu przede wszystkim lokuje się centrale firm – sektor finansowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny, a oddziały i działania operacyjne w innych miastach. Producenci, jeżeli mają tu siedziby, to swoje zakłady produkcyjne, serwisowe, logistykę już w sąsiednich miastach.

Warszawa to na pewno dobry adres na wizytówce. W zeszłym roku 25% nowo założonych firm tu właśnie powstało. Kraków zajmuje drugie miejsce, choć jest trzeci pod względem populacji. 5% przebadanych firm ma tu swoje siedziby. W roku 2007 14% firm z kapitałem zagranicznym powstało właśnie tu, a 34% w Warszawie. Tak wiele firm z kapitałem zagranicznym to nie przypadek. Są to najbardziej znane Polskie miasta na świecie. Na tym przykładzie widać, że promocja choćby pod kątem turystyki przekłada się na efekty biznesowe. Z Karkowa dojedziemy w 2,5 godziny pociągiem do Warszawy, mamy więc dodatkowy powód, aby od tego miejsca poznawać Polskę.Zachwyceni miastem, wielkością ośrodka akademickiego tu właśnie ulokujemy nasze nowe centrum badawcze bądź operacyjne. Aspiracje do organizacji największych imprez to świetny sposób na reklamę trzeciego na naszej liście Wrocławia. Dziś jest to znakomite centrum biznesu, ściągające przedstawicieli nowych technologii i świata finansów. Uczestnictwo w organizacji EURO 2012 na pewno przyczyni się do jego dalszego rozwoju. Tak duża impreza ma szansę wpłynąć promocyjnie dla każdego ze współorganizatorów. Poznań czwarty na liście ma szansę wykorzystać i ten atrybut. Dobra komunikacja kolejowa z innymi miastami i coraz lepsza drogowa, centrum akademickie przekładają się na atuty tego miejsca. Blisko 14 średnich dużych firm na 1000 mieszkańców to jeden z lepszych wskaźników w naszym rankingu.

Choć druga co do populacji Łódź jest dopiero piąta w naszym rankingu. Posiada o połowę mniej firm na 1000 mieszkańców niż inne duże miasta. Łódź za rządów prezydenta Kropiwnickiego zyskała na pewno pozytywny wizerunek, ale dla zwiększenia liczby przedsiębiorców potrzebny jest czas. Piaseczno to gmina miejsko-wiejska zajmująca najwyższe miejsce w naszym rankingu. 13 firm na 1000 mieszkańców to wskaźnik porównywalny z najlepszymi miastami Krakowem czy Wrocławiem. Kolejne gminy miejsko-wiejskie to Łomianki i Swarzędz. Lesznowola to na pewno najlepsza gmina wiejska w rankingu. To co ją wyróżnia to bardzo wysoki wskaźnik liczby firm w stosunku do mieszkańców oraz liczba pozyskanych w zeszłym roku inwestorów. Kolejne gminy wiejskie to Raszyn i Leszno.

 

WOJ. WIELKOPOLSKIE

 

NAZWA MIASTA

POWIAT

Ludność ogółem

Nowe firmy w 2007

Liczba firm

1

POZNAŃ

POZNAŃ

570828

898

7933

2

KALISZ

KALISZ

108792

40

543

3

KONIN

KONIN

81266

33

446

4

LESZNO

LESZNO

63787

35

419

5

PIŁA

PILSKI

75248

26

399

6

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

OSTROWSKI

73096

33

373

7

TARNOWO PODGÓRNE

POZNAŃSKI

17743

17

349

8

SWARZĘDZ

POZNAŃSKI

39248

25

273

9

GNIEZNO

GNIEŹNIEŃSKI

70217

26

269

10

SUCHY LAS

POZNAŃSKI

12155

15

159

Gniezno na tej liście znajduje się na 79 miejscu. Natomiast w województwie wielkopolskim na 9 miejscu spośród przebadanych firm. Lokalizacje najczęściej wybierane przez firmy z kapitałem zagranicznym Z analiz dokonanych w oparciu o dane Krajowego Rejestru Sądowego wynika iż z ponad 200 tysięcy zarejestrowanych tam podmiotów blisko 13% to podmioty z kapitałem zagranicznym.

W roku 2007 nowych podmiotów z zagranicznym kapitałem powstało ponad 3600. Prym w ich pozyskaniu wiedzie oczywiście Warszawa i inne duże miasta, liderzy naszych rankingów. Pozytywnie w rankingu wyróżnia się gmina Lesznowola, która w ubiegłym roku pozyskała 119 nowych firm. Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych to trudne zadanie, które w ostatnich latach Polsce dość dobrze udaje się realizować. Nie bez znaczenia jest fakt obecności Polski w Unii Europejskiej, dobre działania Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji zagranicznych oraz agencji rozwoju regionalnego. Coraz bardziej istotnym faktem dla inwestorów jest wielkość polskiego rynku konsumenckiego. Szybko rosnące zarobki przenoszą się na zdolności nabywcze polskiego społeczeństwa. Jesteśmy cały czas na dorobku, przed nami duże inwestycje infrastrukturalne warto tu więc być, aby zarabiać pieniądze. Dla inwestorów, którzy myślą głównie o polskim rynku jesteśmy w stanie dostarczać precyzyjnych informacji opartych o narzędzia geomarketingowe. Możemy dla potencjalnych lokalizacji wskazać wszystkie podmioty prowadzące działalność w obszarze 5, 10 lub więcej kilometrów lub podmioty, które mają określoną specyfikę. Jest o tyle istotne, gdy o tych samych inwestorów walczą nasi sąsiedzi, a wielkość naszego rynku i określone otoczenie biznesowe konkretnych lokalizacji może stanowić istotną przewagę konkurencyjną.

Materiał opracowany przez:

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. ul. Willowa 8/10

drukuj:
udostępnij: