Sobota, 03.6.2023

Inwestycja w energię wiatrową

Inwestycja w energię wiatrową

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii stanowi ważny, składowy element działań służących zapobieganiu globalnemu ociepleniu klimatu.

Źródła te są niezbędne dla rosnącego zapotrzebowania na energię w perspektywie wyczerpujących się nieodnawialnych paliw organicznych oraz zapewniają bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię. Tworzenie odnawialnych źródeł energii to istotny czynnik rozwoju lokalnego. Wśród korzyści można wskazać:

  • rozbudowę infrastruktury technicznej,
  • powstanie miejsc pracy dla wielu zawodów, zarówno podczas budowy, jak i przez czas funkcjonowania projektu,
  • dodatkowe przychody dla rolników oraz większe dochody przedsiębiorstw,
  • kreowanie nowych więzi społecznych,
  • podniesienie standardu życia społeczności.

Świadomość pozytywnego, uwzględniającego wymogi ochrony środowiska, wpływu odnawialnych źródeł energii na społeczno-gospodarczy rozwój obszaru zaowocowały rozpoczętą na terenie gminy Mieleszyn inwestycją w energię wiatrową. Z drugiej strony, do podjęcia przedsięwzięcia przyczyniły się również korzystne warunki geofizyczne występujący na przedmiotowym obszarze. Na zgłaszane przez władze lokalne zainteresowanie dotyczące realizacji projektu odpowiedziała firma PS Wind z Poznania. Inwestor zamierza wybudować farmę wiatrową liczącą 48 wiatraków o łącznej mocy 120 megawatów. Wiatraki będą dostrzegane z dużej odległości - będą składały się ze stumetrowego masztu, na którym umieszczony będzie wirnik ze skrzydłem o długości 50 metrów. Uwzględniając konieczność spełnienia wszelkich uwarunkowań, m.in. prawnych, środowiskowych oraz czas budowy, prawdopodobnie farma powstanie za 3 lata.
 

Paulina Kowalska
drukuj:
udostępnij: