Piątek, 24.3.2023

Giełda kooperacyjna GLOBAL CLUSTER

Giełda kooperacyjna GLOBAL CLUSTER

 


Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, wyłączny polski partner w projekcie „Global Cluster” zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej, organizowanej w dniach 22 – 23 maja 2008 roku, podczas „International Engineering Trade Fair” w Nitrze na Słowacji.


Dlaczego warto wziąć udział?Projekt Global Cluster, w ramach którego organizowana jest giełda kooperacyjna, współfinansowany jest przez Komisję Europejską. Podczas wizyty uczestnicy biorą udział w indywidualnych, wcześniej umówionych rozmowach kooperacyjnych z przedsiębiorcami z 13 krajów Unii Europejskiej.

Uczestnicy giełdy
Planowany jest udział ponad 100 przedsiębiorców z 13 krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Wielka Brytania, Finlandia, Hiszpania, Polska, Czechy Słowacja, Węgry, Estonia oraz państw nie będących członkami UE.

Adresaci wydarzenia
Giełda kooperacyjna jest przeznaczona dla firm działających w następujących branżach:
-przemysł maszynowy i utrzymanie ruchu, instalacje przemysłowe, narzędzia pomiarowe, pompy, kompresory, armatura przemysłowa, automatyka,
-obrabiarki,
-przemysł chłodniczy, ochrona środowiska.


Zasada organizacji spotkań
Giełda ma formułę dwudniowych spotkań kooperacyjnych, podczas których przedsiębiorcy mają możliwość przeprowadzenia rozmów z wybranymi przez siebie wcześniej partnerami na podstawie dostępnego katalogu uczestników.

Opłata rejestracyjna za udział w Giełdzie.
Opłata za każdego uczestnika wynosi 50 Euro.

Cena obejmuje: obsługę tłumaczy, darmowe wejście na targi, 2 lunche, obiad, przerwy kawowe, dostęp do targów i wszystkich imprez organizowanych w ich ramach, indywidualny plan spotkań uczestnika, umieszczenie danych firmy w katalogu on-line i katalogu papierowym, wsparcie organizatorów przed, w trakcie oraz po imprezie.

Koszty zakwaterowania i podroży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. W ramach Projektu dla uczestników zarezerwowane zostały następujące hotele www.hotelecho.sk, www.hotelnivy.sk, www.holiday-inn.com. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 kwietnia 2008! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje na temat projektu Global Cluster są dostępne na stronie internetowej www.globalcluster.eu.Informacje na temat samych targów, na których będzie się odbywała giełda są dostępne na stronie www.agrokomplex.sk oraz stronie Polskiej Izby Gospodarczej www.pcc.org.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w giełdzie kooperacyjnej!W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub emaliowy z panem Tomaszem Wójcickim: +48 61 8517848, +48 61 8517849, eksport2@pcc.org.pl.

Z poważaniem

Iwona Wesołek
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju
--------------------------
POLSKA IZBA GOSPODARCZA

drukuj:
udostępnij: