Wtorek, 06.6.2023

Konkurs na Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Konkurs na Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie mikroprzedsiębiorstw.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 01/I/08 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla:

Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Termin ogłoszenia konkursu: 10 marca
termin składania wniosku: do 11 kwietnia 2008 do godziny 15:00

Obowiązuje procedura naboru bez preselekcji
Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności), polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Mając na uwadze liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz ich wpływ na gospodarkę, z punktu widzenia rozwoju województwa pożądane jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw w okresie inkubacji celem wzmocnienia ich potencjału i wzrostu konkurencyjności. Spowoduje to poprawę ich oferty produktowej i technologicznej oraz dostosowanie ich działalności do wymogów Wspólnego Rynku UE.

Dokument pomocniczy: link do strony z projektem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania" Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013;

Wszystkie niezbędne załączniki są dostępne na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

drukuj:
udostępnij: