Piątek, 02.6.2023

Informator

Informator

Dążenie do poprawy sytuacji społeczno - gospodarczej mieszkańców powiatu,ożywienia gospodarczego oraz walka z bezrobociem to priorytetowe zadanie realizowane przez Zarząd Powiatu. Jednym z projektów w ww. obszarze jest wydawanie publikacji "Informator dla chcących podjąć działalność gospodarczą w powiecie gnieźnieńskim", która stanowi uzupełnienie informacji dostępnych na portalu gospodarczym www.gospodarka.powiat-gniezno.pl, w dziale: "Jak założyć firmę".

Czwarta edycja informatora, wydana w listopadzie 2007r. w nakładzie 2000 sztuk, pod patronatem starosty gnieźnieńskiego, stanowi podstawowy kodeks postępowania dla tych wszystkich, którzy chcą założyć własną firmę. Zawiera bowiem wszystkie niezbędne adresy wraz z telefonami instytucji, do których należy się udać, aby móc uruchomić własną działalność gospodarczą. Zamieszczono w nim również informacje o występujących w Polsce formach organizacyjno - prawnych firmy i opodatkowaniu działalności gospodarczej, jak również zaprezentowano podstawowe elementy biznes planu.

Informator jest dostępny bezpłatnie w:

  1. Starostwie Powiatowym w Wydziale Promocji i Rozwoju,
  2. Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
  3. Powiatowym Urzędzie Pracy.

Autorem publikacji jest Juliusz Trojanowski, Wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
 

Paulina Kowalska

 

 

  1. "Informator dla chcących podjąć działalność gospodarczą w powiecie gnieźnieńskim"
    Kopiowanie, przetwarzanie i jakiekolwiek inne wykorzystywanie wyłącznie za zgodą GARG Sp. z o.o.

 

 

drukuj:
udostępnij: