Sobota, 03.6.2023

Wielobranżowa giełda kooperacyjna

Wielobranżowa giełda kooperacyjna

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z organizatorami tureckimi, ma zaszczyt zaprosić

Państwa do udziału w wielobranżowej giełdzie kooperacyjnej - Mediterranean Business Partneria, która odbędzie się w Antalii, Turcja, w dniach 15 – 16 maja 2008.

Zaproszenie to skierowane jest do firm z następujących sektorów:

 • Budownictwo, materiały budowlane
 • Produkcja łodzi i jachtów
 • Wyposażenie hoteli i domów
 • Turystyka wodna
 • Elektryka
 • Logistyka i transport morski
 • Artykuły rolno – spożywcze, sprzęt rolniczy
 • Tkaniny, skóra, buty
 • Artykuły chemiczne, plastik
 • Biżuteria

Turcja to ogromny rynek, którego chłonność stale się powiększa. W latach 2000-2005 polsko-turecka wymiana handlowa charakteryzowała się ponad sześciokrotnym wzrostem obrotów. W roku 2005 osiągnęły one wartość 2,3 mld USD co sprawiło, iż spośród państw Unii Europejskiej Polska stała się ósmym dostawcą na rynek turecki, a nasz udział w imporcie z nowych państw członkowskich wyniósł aż 33,1 %.

Mediterranean Business Partneria ma formułę dwudniowych spotkań kooperacyjnych, podczas których każdy uczestnik ma możliwość przeprowadzenia rozmów biznesowych z wybranymi partnerami handlowymi. Przewidywany jest udział ponad 800 firm z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej.

Partnerzy do rozmów biznesowych dobierani są przez organizatorów na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych firm. Katalog firm biorących udział w imprezie udostępniony zostanie na stronie internetowej: www.mbp2008.com 20 lutego 2008. (Zostanie on uaktualniony 20 marca.)

Ponadto, w trakcie trwania giełdy każdy uczestnik ma możliwość:

 • uzyskania pomocy przedstawiciela Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • udziału w imprezach towarzyszących, ułatwiających nawiązywanie kontaktów (wizyty w wybranych zakładach przemysłowych, 2 lunche, wieczór galowy),
 • zaprezentowania materiałów promocyjnych, katalogów firmy podczas spotkań kooperacyjnych

Opłata rejestracyjna wynosi 100 euro za 1 osobę i obejmuje umieszczenie profilu firmy na stronie internetowej, aranżację spotkań dwustronnych, opcjonalne wizyty w wybranych przedsiębiorstwach tureckich, możliwość dystrybucji własnych katalogów i broszur promocyjnych podczas spotkań, 2 lunche, przerwy kawowe, udział w wieczorze galowym.

Jedna firma może być reprezentowana maksymalnie przez dwie osoby.

Koszty przelotu, zakwaterowania oraz transportu na miejscu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Oferujemy pomoc w dokonaniu rezerwacji hotelowej. Organizatorzy tureccy zrefundują każdemu uczestnikowi koszt 2 noclegów w pokojach dwuosobowych (w wybranych hotelach), pod warunkiem, iż delegacja polska będzie liczyła co najmniej 7 firm. Ponadto, Turkish Airlines, jeden ze sponsorów giełdy, oferuje 25% zniżkę na przelot swoimi liniami na trasie Warszawa – Antalia na bilety rezerwowane indywidualnie.

Po zakończeniu giełdy przewidziany jest opcjonalny jednodniowy program turystyczny.

Orientacyjny koszt udziału w misji (opłata rejestracyjna, bilet lotniczy, wyżywienie, hotel, transport lokalny, program turystyczny) nie uwzględniający ewentualnych refundacji wynosi ok. 3500 PLN.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w misji uprzejmie prosimy o pobranie i wypełnienie (drukowanymi literami) formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej i przesłanie go mailem na adres tomasz_pietka@parp.gov.pl, bądź faksem pod numer 0 22 432 76 40. Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dn. 20 marca br.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela Tomasz Piętka, PARP

e-mail: tomasz_pietka@parp.gov.pl, tel.: 0 22 432 87 05
 

Źródło: www.euroinfo.org.pl
drukuj:
udostępnij: