Niedziela, 04.6.2023

Podatki od nieruchomości w powiecie gnieźnieńskim

Podatki od nieruchomości w powiecie gnieźnieńskim

Podatki od nieruchomości stanowią ważne źródło przychodów gmin. Jednocześnie często stanowią poważne koszty szczególnie dla mikro i małych przedsiębiorców.

Gminy mogą przyjąć maksymalne stawki podatku od nieruchomości (w danym roku), mogą jednak zastosować stawki niższe, np. dla przedsiębiorców, preferując rozwój gospodarczy regionu (społeczności lokalnej).

tle powiatu gnieźnieńskiego najwyższe podatki od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą występują w Gnieźnie. Na tle województwa, Gniezno okazuje się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc (spośród dużych miast) pod względem podatku od nieruchomości.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w roku 2008 kształtują się następująco:

 • od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,71 PLN;
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnychod 1 ha powierzchni - 3,74 PLN;
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,35 PLN;
 • od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,59 PLN;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczejod 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,01 PLN;
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,86 PLN;
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,84 PLN;
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,37 PLN.

  Analizując pod kątem rozwoju przedsiębiorczości podatki od nieruchomości w powicie gnieźnieńskim, można stwierdzić, że najwyższe stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przyjęto w Gnieźnie (14,44 PLN). Nieco tylko niższe stawki obowiązują w gminie Trzemeszno (16,40 PLN) i gminie Gniezno (16,00 PLN). Stawki te są jednak znacznie niższe od wartości maksymalnych (19,01 PLN)

  Podatki od nieruchomości w powiecie gnieźnieńskim kształtują się następująco:

   

  Gmina

  Podatek od nieruchomości (PLN)

  od gruntów

  od budynków lub ich części

  A

  B

  C

  A

  B

  C

  D

  E

  Miasto Gniezno

  0,62

  3,38

  0,25

  0,59

  16,44

  8,06

  3,46

  5,78

  Gmina Gniezno

  0,65

  3,74

  0,26

  0,50

  16,00

  8,86

  3,84

  6,37

  Miasto i Gmina Czerniejewo

  0,58

  3,74

  0,35

  0,58

  13,50

  8,86

  3,84

  6,37

  Gmina Kiszkowo

  0,64

  3,74

  0,14

  0,54

  14,50

  8,86

  3,75

  3,50

  Miasto i Gmina Kłecko

  0,61

  3,74

  0,15

  0,54

  15,20

  7,00

  3,84

  4,60

  Gmina Łubowo

  0,55

  3,65

  0,15

  0,57

  14,00

  8,66

  3,75

  3,50

  Gmina Mieleszyn

  0,61

  3,74

  0,15

  0,59

  12,60

  8,86

  3,84

  3,40

  Gmina Niechanowo

  0,48

  ---

  0,12

  0,40

  14,00

  6,20

  3,84

  4,60

  Miasto i Gmina Trzemeszno

  0,59

  3,39

  0,11

  0,42

  16,40

  7,52

  3,50

  4,10

  Gmina i Miasto Witkowo

  0,50

  3,65

  0,20

  0,35

  12,00

  4,00

  3,65

  3,00

   

  Ewidentnie najniższe stawki podatku od nieruchomości (w powiecie gnieźnieńskim) występują na terenie miasta i gminy Witkowo.

  Porównując Miasto Gniezno na tle największych miast Wielkopolski okazuje się, że obowiązują w nim najniższe podatki od nieruchomości dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najwyższe stawki (maksymalne) przyjął Poznań.

  Okazuje się więc, że im silniejszy ośrodek gospodarczy, tym może pozwolić sobie w podatkach od nieruchomości na więcej.
   

  Anna Spachacz,
  Jarosław Grobelny

   
drukuj:
udostępnij: