Sobota, 27.11.2021

Gnieźnieńska Izba Gospodarcza zarejestrowana w KRS

Gnieźnieńska Izba Gospodarcza zarejestrowana w KRS

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, w dn. 15.11.2007r. Gnieźnieńska Izba Gospodarcza została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców. Tym samym zakończony został proces konstytuowania się lokalnego samorządu gospodarczego.

Z inicjatywą utworzenia GIG wystąpiły władze Powiatu Gnieźnieńskiego, a wolę zaangażowania się w przedsięwzięcie wyrazili przedstawiciele 57 firm z terenu powiatu. Zgodnie ze Statutem Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej, celem działania organizacji jest m.in.: reprezentowanie interesów swoich członków oraz działanie na rzecz ich ochrony w zakresie działalności gospodarczej wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji krajowych i zagranicznych, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej, rozwijanie współpracy miedzy nauką, przemysłem oraz handlem dla usprawnienia wdrażania nowych osiągnięć organizacyjnych, technicznych i technologicznych, czy gromadzie i rozpowszechnianie informacji dotyczących współpracy kooperacyjno-zaopatrzeniowej, organizacyjno-finansowej.

Zgodnie z deklaracją Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego, samorządowi gospodarczemu została udzielona pomoc organizacyjna, która będzie kontynuowana do czasu pełnego usamodzielnienia się Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej.
 

Paulina Kowalska
drukuj:
udostępnij: