Niedziela, 04.6.2023

Konferencja „Inicjatywa Technologiczna jako instrument finansowy wspierania transferu wiedzy do gospodarki”

Konferencja „Inicjatywa Technologiczna jako instrument finansowy wspierania transferu wiedzy do gospodarki”

Punkt Kontaktowy Przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Technologiczna" przy Politechnice Poznańskiej zaprasza do udziału w konferencji pt. "Inicjatywa Technologiczna jako instrument finansowy wspierania transferu wiedzy do gospodarki", która rozpocznie się 14. grudnia 2007 r. o godz.. 900, w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców, jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie oraz podmioty i osoby zainteresowane transferem wiedzy, a także wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu do dnia 12. grudnia br. na adres e-mail: sekretariat@initech.edu.pllub faxem: 61 665 36 72.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na konferencję będziemy Państwa informować pocztą elektroniczną.

Program konferencji i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej: www.put.poznan.pl.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji,
Zespół Punktu Kontaktowego "IniTech" przy Politechnice Poznańskiej.

 

Paulina Kowalska
drukuj:
udostępnij: