Piątek, 02.6.2023

Giełda kooperacyjna branży rolno-spożywczej

Giełda kooperacyjna branży rolno-spożywczej

W dniach 24-25 stycznia 2008r. podczas międzynarodowych targów żywności, rolnictwa i ogrodnictwa Grüne Woche w Berlinie odbędą się bezpośrednie spotkania z firmami z 13 krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Wielka Brytania, Finlandia, Hiszpania, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Estonia). Międzynarodowa giełda kooperacyjna jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej i odbywa się w ramach europejskiego programu Global Cluster. Organizatorem wystąpienia polskich firm na targach Grüne Woche i wyłącznym partnerem w projekcie Global Cluster jest Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla firm działających w branżach:

  • branża spożywcza (żywność, napoje),
  • rolnictwo (maszyny rolnicze, hodowla zwierząt, rybołówstwo, leśnictwo, uprawy),
  • ogrodnictwo (artykuły ogrodnicze, sprzęt ogrodniczy),

i ma formułę dwudniowych spotkań, podczas których przedsiębiorcy mają możliwość przeprowadzenia rozmów z wybranymi przez siebie wcześniej partnerami na podstawie dostępnego katalogu uczestników. Opłata rejestracyjna za każdego uczestnika wynosi 50€ i obejmuje m.in.: wsparcie organizatorów przed, w trakcie i po imprezie, obsługę tłumaczy, darmowe wejście na targi i dostęp do wszystkich imprez organizowanych w ich ramach, umieszczenie danych firmy w katalogu on-line i katalogu papierowym. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20.12.2007r.

Więcej informacji na temat projektu Global Cluster oraz targów jest dostępne na stronach internetowych: www.globalcluster.eu, www.gruenewoche.de, www.pcc.org.pl
 

Paulina Kowalska
drukuj:
udostępnij: