Wtorek, 06.6.2023

Rynki Unii Europejskiej

Rynki Unii Europejskiej
W dniu 30 października 2007r. odbędzie się seminarium pt: ”Rynki Unii Europejskiej” organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Poświęcone ono będzie tematyce związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainie.Seminarium skierowane jest do samorządów lokalnych, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców. Prowadzone będzie przez praktyków życia gospodarczego.

Program seminarium:
09:30 - 10:30 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:05 Uroczyste powitanie i otwarcie seminarium
10:05 - 10:20 Wprowadzenie

Panel I
10:20 - 10:50 Krótka charakterystyka rynków trzech krajów Unii Europejskiej - Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii
10:50 - 11:50 Dyskusja panelowa nt. możliwości i barier w prowadzeniu działalności gospodarczej w ww. krajach Unii Europejskiej
11:50 - 12:10 lunch

Panel II
12:10 - 12:40 Krótka charakterystyka rynków trzech krajów - Bułgarii, Rumunii, Ukrainy
12:40 - 13:40 Dyskusja panelowa nt. możliwości i barier w prowadzeniu działalności gospodarczej w ww. krajach
13:40 - 14:00 Wnioski i zakończenie seminarium

Seminarium odbędzie się w Ośrodku Nauki PAN przy ul.Wieniawskiego 17/19
Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie udziału do 26 października 2007r.
Sprawy organizacyjne prowadzi Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego
tel.: 061 858 12 41
fax: 061 855 77 50
e-mail: karolina.atraszkiewicz@umww.pl
 
drukuj:
udostępnij: