Wtorek, 06.6.2023

Powiat promuje się gospodarczo

Powiat promuje się gospodarczo

Udział w targach inwestycyjnych, reklama w katalogu „Invest in Wielkopolska” oraz oferta inwestycyjna na portaluwww.wielkopolska-region.pl to efekt współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Poznaniu.

Oferta inwestycyjna powiatu była prezentowana w dniach 4-5 czerwca br. w Warszawie na targach CEPIF - Targach Nieruchomości i Inwestycji. Na warszawskich targach wystawiało się około 300 wystawców, z czego ok. 2/3 z Polski. Wstęp na targi miały zagwarantowany jedynie osoby z branży, które wcześniej uzyskały stosowne akredytacje. Stoisko wielkopolskie odwiedziło kilkunastu poważnych inwestorów, zainteresowanych głównie zakupem gruntów pod budowę obiektów przemysłowych, logistycznych, centrów handlowych oraz pod budownictwo mieszkaniowe.

Wydział Promocji i Rozwoju gnieźnieńskiego starostwa we współpracy z gminami z terenu powiatu opracowuje ponadto ankiety zawierające szczegółowe dane dt. ofert nieruchomości. Oferty nieruchomości są następnie zamieszczane w dziale: Serwis dla inwestorów na portalu www.wielkopolska-region.pl . Oferta gospodarcza powiatu została również zamieszczona w katalogu drukowanym "Invest in Wielkopolska".

Punktem kontaktowym dla potencjalnych inwestorów jest Centrum Obsługi Inwestora przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. Informacje gospodarcze dt. powiatu gnieźnieńskiego można również znaleźć na portalu www.gospodarka.powiat-gniezno.pl .

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego współpracuje z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. od roku 2005, choć w w/w zakresie umowa została podpisana po raz pierwszy w roku 2007. Dwa lata temu władze powiatu podpisały stosowne porozumienie z zarządem WARP w sprawie udzielania pożyczek na działalność gospodarczą. Podmiotem reprezentującym powiat przed WARP jest Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.

Przypomnijmy, utworzenie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. związane było z koniecznością powołania podmiotu, który oprócz działalności edukacyjnej, mógłby świadczyć pomoc zwłaszcza małym przedsiębiorcom w postaci udzielania pożyczek.

Pożyczki dla małych przedsiębiorców stanowią bardzo istotny element w realizacji strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Możliwość udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez utworzoną spółkę miał przyczynić się do rozwoju małych firm, a przede wszystkim miał wpłynąć na tworzenie nowych miejsc pracy. Z czasem WARP rozwinął swoją działalność o kolejne przedsięwzięcia, wśród których można wymienić m.in. promocję gospodarczą regionu.
 

Agnieszka Rzempała - Chmielewska

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij: