Piątek, 02.6.2023

Strefy gospodarcze - szansą na rozwój powiatu

Strefy gospodarcze - szansą na rozwój powiatu
Strefy gospodarcze to jedyny możliwy kierunek rozwoju gospodarczego dla Powiatu Gnieźnieńskiego. Tak szefowie gminy Gniezno, gminy Trzemeszno oraz powiatu mówią jednym głosem po wizycie w zaprzyjaźnionym Powiecie Teltow - Fläming. Robocza wizyta w niemieckim powiecie odbywała się w dniach 26-27 marca br.
Z zaproszenia Starosty Krzysztofa Ostrowskiego do udziału w spotkaniu z władzami partnerskiego powiatu skorzystali Włodzimierz Leman Wójt Gminy Gniezno, a także Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno oraz Michał Gwiazda Wiceprzewodniczący trzemeszeńskiej rady. W skład delegacji weszli również Juliusz Trojanowski Wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. oraz Agnieszka Rzempała - Chmielewska Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju gnieźnieńskiego starostwa.

Głównym punktem wizyty było zwiedzanie kilku wybranych stref gospodarczych Powiatu Teltow - Fläming: strefy przemysłowej w Jüterbogu wraz z Areną Skate i fragmentem blisko 200 km trasy dla rolkarzy Fläming Skate, strefy drzewnej w Baruth, Parku Biotechnologii Luckenwalde, lotniska Schönhagen i strefy przemysłu lotniczego oraz parku przemysłowego w Ludwigsfelde. Bardzo interesujący przebieg miała również dyskusja w siedzibie Agencji Rozwoju Gospodarczego Powiatu TF ( SFWG gmbh) i prezentacja dorobku gospodarczego tamtejszego powiatu przez jej prezesa pana Herberta Vogler’a. Odbyło się również spotkanie obu starostów Peer’a Giesecke i Krzysztofa Ostrowskiego.

Najważniejszym celem wizyty było pokazanie przedstawicielom gmin osiągnięć Powiatu Teltow - Fläming w zakresie tworzenia stref przemysłowych. Po 17-tu latach doświadczeń powstało ich 51. Jak podkreślali przedstawiciele niemieckiego powiatu, nieodzownym elementem pomyślności działań w tym zakresie jest współpraca z gminami oraz wzajemne zaufanie. Delegację gnieźnieńską interesowała również geneza powstawania stref, główne problemy towarzyszące ich tworzeniu oraz skala inwestycji, jak również sposób pozyskania środków na ich powstanie.

Dobór osób stanowiących delegację gnieźnieńską nie był przypadkowy. Władze powiatu planują przy woli i zaangażowaniu przedstawicieli samorządów gminnych utworzyć pierwszą strefę na granicy gmin Gniezno i Trzemeszno. Jeszcze w tym roku planowane jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na utworzenie pierwszej strefy.

Przypomnijmy, współpraca pomiędzy powiatami o charakterze gospodarczym odnosi już pierwsze efekty. W latach 2005 i 2006 odbywały się spotkania przedstawicieli obu stron. W styczniu 2007 roku powstał portal gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego www.gospodarka.powiat-gniezno.pl, w ramach którego zamieszczono dział kooperacji międzynarodowej. Tam firmy z Powiatu Teltow - Fläming oraz Powiatu Gnieźnieńskiego mogą zamieszczać swoje oferty współpracy. Podobna baza znajduje się na stronie niemieckiej agencji pod adresem www.swfg.de. W dalszej perspektywie czasowej przedstawiciele gnieźnieńskiego starostwa planują kolejne wspólne przedsięwzięcia mające na celu kojarzenie przedsiębiorców z terenu obu powiatów.

Doświadczenia niemieckiego partnera mogą stanowić dla władz Powiatu Gnieźnieńskiego i dla samorządów gminnych bogatą wiedzę w zakresie podejmowania działań o charakterze gospodarczym. Na szczególną uwagę zasługuje działalność tamtejszej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Spółka po 15 latach działalności ma na swoim koncie kilkanaście spektakularnych osiągnięć o charakterze inwestycyjnym. Poprzez swoją rozbudowaną strukturę (SWFG gmbh posiada osiem "córek", czyli innych spółek zarządzających majątkiem powiatu np. Fläming Skate, Park Biotechnologii w Luckenwalde, lotnisko w Schönhagen) obejmuje bardzo bogate spectrum spraw związanych z rozwojem gospodarczym regionu. Agencja nie zrobiłaby jednak tyle, gdyby nie finansowane wsparcie ze strony samorządów oraz szeroko rozumiana współpraca z władzami lokalnymi, rządem federalnym Brandenburgii i środowiskiem gospodarczym.

Obserwując rozwój Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, która w dniu 11 kwietnia 2007 roku będzie obchodziła 5-lecie swojego istnienia można zauważyć, że podąża ona w podobnym kierunku jak jej starszy partner zza Odry. Udział w jubileuszowej uroczystości GARG potwierdziła delegacja z Agencji Rozwoju Gospodarczego Powiatu Teltow-Fläming na czele z prezesem SWFG gmbh, panem Herbertem Vogler’em.

 

Agnieszka Rzempała - Chmielewska

 

 

 

drukuj:
udostępnij: