Piątek, 24.3.2023

Nowość dla samorządów i firm

Nowość dla samorządów i firm
W dniu 5 stycznia br. na specjalnie zwołanej konferencji prasowej został zaprezentowany portal gospodarczy powiatu gnieźnieńskiego. Portal gospodarczy jest swego rodzaju novum w zakresie promocji gospodarczej powiatu gnieźnieńskiego. Portal ma być narzędziem promocji dla wszystkich instytucji otoczenia biznesu oraz samorządów z terenu powiatu gnieźnieńskiego
Jak dotąd nie było nigdzie skomasowanej informacji dt. gospodarki powiatu. Promocja gospodarcza powiatu poprzez Internet jest wyborem przemyślanym opartym na dotychczasowym doświadczeniu. W ostatnim czasie promocja gospodarcza poprzez Internet bierze górę nad tradycyjną formą - drukowaną, z uwagi na większą elastyczność przy częstej dezaktualizacji danych, większą dostępność oraz zdecydowanie mniejsze koszty przygotowania materiału.
W ramach portalu powstanie baza firm chętnych podjęciem kooperacji międzynarodowej z Niemcami - w ramach współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Teltow-Fläming. Partner niemiecki informację o możliwej kooperacji z firmami z Powiatu Gnieźnieńskiego zamieścił na stronie internetowej tamtejszej Agencji Rozwoju Gospodarczego (www.swfg.de). Rozwój współpracy o charakterze gospodarczym pomiędzy obydwoma powiatami jest konsekwencją zobowiązań podjętych podczas Polsko - Niemieckich Dni Gospodarki, które miały miejsce w październiku 2006 r.
Innymi ciekawszymi działami są: oferty inwestycyjne z terenu powiatu w kontekście mających powstać w przyszłości stref gospodarczych, baza firm oraz reklama laureatów dotychczasowych trzech edycji konkursu gospodarczego "Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego" i "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości"
Władze powiatu planują podpisanie porozumienia z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu dt. współpracy w roku 2007 w ramach projektu "Invest in Wielkopolska 2007". Poprzez udział w projekcie powiat będzie miał możliwość udziału w trzech imprezach targowych o charakterze gospodarczo - inwestycyjnym w Europie, zamieszczenia swojej reklamy w katalogu inwestycyjnym Wielkopolski oraz na stronie www.wielkopolska-region.pl. Prezentacja zamieszczona na portalu gospodarczym będzie przed każdą imprezą targową nagrywana na płyty DVD i CD.
W najbliższym czasie portal zostanie wzbogacony o wersje angielską i niemiecką (wybrane zagadnienia).
Portal gospodarczy powstał zgodnie ze Strategią Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Planem Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013. Wykonała go Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.

 

Agnieszka Rzempała - Chmielewska

 

drukuj:
udostępnij: