Poniedziałek, 17.1.2022

Przedłużenie rundy aplikacyjnej dla poddziałania 2.2.1 SPO WKP

Przedłużenie rundy aplikacyjnej dla poddziałania 2.2.1 SPO WKP

Trwająca runda aplikacyjna dla poddziałania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji zostaje przedłużona do 31 stycznia 2007 r.

W związku z licznymi wystąpieniami potencjalnych beneficjentów oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa, instytucje zaangażowane we wdrażanie poddziałania 2.2.1 podjęły decyzję o przedłużeniu terminu prowadzonego naboru wniosków do dnia 31 stycznia 2007 r.

Szczegóły we wcześniejszym news-ie dot. poddziałania 2.2.1 SPO WKP

drukuj:
udostępnij: