Piątek, 02.6.2023

Jubileusz GARG Sp. z o.o.

Jubileusz GARG Sp. z o.o.

Już od 10 lat Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. służy lokalnej społeczności prowadząc działalność w charakterze non profit, co pozwala jej świadczyć usługi częściowo lub całkowicie bezpłatnie.

Nie zapomnieli o tej okrągłej rocznicy udziałowcy składając pracownikom Agencji życzenia dalszego rozwoju, osiągnięcia sukcesu poprzez jeszcze większy pozytywny odbiór przedsiębiorców z terenu Powiatu. Starosta Robert Andrzejewski wręczył Prezesowi Juliuszowi Trojanowskiemu okolicznościowy grawerton.

Od początku, tj. 11 kwietnia 2002 roku misją Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. jest aktywna pomoc osobom z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego, chcącym założyć działalność gospodarczą oraz istniejącym już małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwijaniu działalności gospodarczej. Głównym celem Agencji, wynikającym z jej misji, jest podejmowanie działań ukierunkowanych na wspieranie przedsiębiorczości, ułatwianie dostępu do nowoczesnych metod zarządzania oraz pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, a tym samym łagodzenie negatywnych skutków transformacji gospodarczej przez:

 • doradztwo podstawowe i zaawansowane z zakresu marketingu, zarządzania, podatków i prawa,
 • szkolenia dla właścicieli małych i średnich firm oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą a także dla osób bezrobotnych;
 • udzielanie informacji na temat pozyskiwania nowych partnerów handlowych oraz poszukiwania nowych rynków zbytu;
 • pomoc w pozyskiwaniu dotacji i zewnętrznych środków finansowania działalności gospodarczej,
 • pomoc samorządom w ubieganiu się o unijne środki,
 • centrum ofert pracy,
 • centrum obsługi inwestora.

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. oprócz świadczenia usług na rzecz MŚP i pomocy osobom bezrobotnym służy pomocą wszystkim innym zainteresowanym podmiotom: gospodarczym, społecznym i instytucjom poprzez: udzielanie informacji o lokalnym rynku pracy, sporządzanie na zlecenie analiz i badań rynkowych, doradztwo samorządom lokalnym w sprawach gospodarczych. Ponadto kadra Agencji jest otwarta na wszelką współpracę ze szkołami.

Zapoczątkowany 10 lat temu proces spójnych działań (agencji, powiatu i gmin) na polu pobudzania gospodarki przyniósł już wielokroć efekt również w innych dziedzinach takich jak infrastruktura, rolnictwo i turystyka za co została wyróżniona wieloma nagrodami:

 • Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2003 - 2005 r.
 • Dwukrotnie została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie "Agro-program" organizowanym pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Edukacji w kategorii: Program Kształcenia Kursowego.
 • Agencja zajęła II miejsce w finale konkursu "Agro-program - 2006" za projekt pod nazwą: "Przedsiębiorczość na Wsi"
 • HIT 2007 za "Wspieranie rozwoju gospodarczego Samorządów Lokalnych Powiatu Gnieźnieńskiego oraz pomoc w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych".
 • HIT 2010 – Promotor Przedsiębiorczości

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego jest wysoko ocenianą w regionie instytucją otoczenia biznesu, należącą do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a od czerwca 2006 roku GARG posiada certyfikowany system zarządzania jakością, zgodny z ISO 9001:2001 potwierdzający wysoki standard świadczonych usług.

Zarząd wraz z pracownikami zapraszają wszystkie osoby zainteresowane usługami Agencji do siedziby firmy, która mieści się w Gnieźnie ul. Rynek 10 /1.

 

drukuj:
udostępnij: