Poniedziałek, 05.6.2023

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bożena Lublińska-Kasprzak ma zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą dorobek przedsięwzięcia „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”.

Działania realizowane w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw przenosiły wątki teoretyczne na grunt praktyczny i dostarczały przedsiębiorcom informacji na temat głównych trendów w obszarze: ekoinnowacje, innowacje w sektorze usług, nowe podejście do zamówień publicznych, popytowe podejście do tworzenia innowacji. 

 Celem konferencji jest prezentacja rezultatów osiągniętych w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw na przestrzeni lat 2009-2012. W konferencji wezmą udział polscy i zagraniczni eksperci, przedsiębiorcy, osoby z instytucji otoczenia biznesu oraz związane z konkursem Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia br. w Pałacu Lubomirskich na Placu Żelaznej Bramy 10 w Warszawie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały, tłumaczenie symultaniczne oraz poczęstunek.


Program konferencji do pobrania. 

Aby zgłosić udział w konferencji, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na: www.ecorys.pl/konferencja

Kontakt oraz informacje:
email: kip@parp.gov.pl
Tel: 22 339 45 21, 22 339 45 55.

Zapraszamy do udziału! Liczba miejsc ograniczona.

drukuj:
udostępnij: