Środa, 22.3.2023

Cykl szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

Cykl szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

Firma „Szkoleniowiec” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt: „WIEDZA KLUCZEM DO KONKURENCYJNOŚCI. Szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski”.

W jego ramach przewidziano przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Projekt skierowany jest do pracowników sektora MSP funkcjonujących w branżach: budowlanej, motoryzacyjnej, stolarsko – meblarskiej, farmaceutycznej, chemicznej, metalowej, logistycznej, transportowej, gastronomicznej, handlowej, spożywczej. Szkolenia odbywają się w Poznaniu i realizowane są w grupach 12 osobowych, 2 razy w tygodniu, w wymiarze średnio 8 godzin lekcyjnych dziennie, a dodatkowe wsparcie w postaci doradztwa indywidualnego trwa 3 dni po jednej godzinie lekcyjnej/dzień. Uczestnikom organizatorzy zapewniają m. in.: catering, refundację kosztów dojazdu na szkolenie, materiały szkoleniowe.

Szkolenia finansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 1 - oferta projektu

drukuj:
udostępnij: