Poniedziałek, 30.1.2023

Obawy polskich przedsiębiorców

Obawy polskich przedsiębiorców

W związku ze sprzeciwem wobec propozycji włączenia Polski do nowego systemu tzw. wzmocnionej ochrony patentowej, polscy przedsiębiorcy apelują do Prezesa Rady Ministrów o odstąpienie od niekorzystnych dla nich rozwiązań.

System jednolitej ochrony patentowej zakłada m.in. publikowanie patentów wyłącznie w języku angielskim, niemieckim lub francuskim, a także rozwiązywanie sporów dotyczących tych patentów przez zagraniczne sądy.

Zdaniem rodzimych przedsiębiorców nowe regulacje spowodują poza ograniczeniem wpływów do budżetu Państwa, drastyczny wzrost liczby chronionych rozwiązań (zgłoszony gdziekolwiek w Europie patent ma obowiązywać automatycznie we wszystkich krajach objętych porozumieniem) oraz będą premiowały wyłącznie najsilniejsze pod względem finansowym międzynarodowe koncerny.


Niniejsza informacja została przygotowana
przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych (PIRP)
i zamieszczona na jej prośbę.


Załącznik:

drukuj:
udostępnij: