Poniedziałek, 30.1.2023

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku 2013”

Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku 2013”

Fundacja Kronenberga już po raz dziewiąty organizuje konkurs o tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku”. Jego główne cele to: wspieranie przedsiębiorczości, zachęcenie do zakładania małych firm oraz wyróżnianie i promowanie dobrych przykładów działań gospodarczych.


Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. 

W gronie 83 dotychczas nagrodzonych znalazły się przedsiębiorstwa o różnym charakterze działalności. W ramach konkursu wyróżniane są:

  • inicjatywy z branży nowoczesnych technologii, których przykładem jest laureat z 2010 roku – Centrum Badań DNA rozpowszechniające najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej na rynku usług diagnostyki medycznej,
  • osoby zajmujące się tradycyjną działalnością w nowatorski sposób, np. kompleksowe usługi szewskie, gospodarstwo pasieczne czy produkcja opakowań tekturowych.

W tegorocznej edycji można zgłosić kandydatury w trzech kategoriach: SENIOR, PROGRES oraz START. Pula nagród w konkursie wynosi 85.000 zł, a zgłoszenia będą przyjmowane do 19 kwietnia 2013r., a uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 20 czerwca 2013r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pozostałe informacje związane z konkursem, w tym regulamin oraz formularz zgłoszenia kandydatury, są dostępne na stronie organizatora: www.kronenberg.org.pl / Edukacja ekonomiczna / Mikroprzedsiębiorca Roku.

Źródło: www.kronenberg.org.pl

drukuj:
udostępnij: