Piątek, 24.3.2023

Ruszyła druga edycja Rankingu Wartości Marek Wielkopolski

Ruszyła druga edycja Rankingu Wartości Marek Wielkopolski


Przy współpracy z partnerami merytorycznymi – firmą SAWYER należącą do grupy DGA oraz TNS Polska przeprowadzona zostanie wycena maksymalnie 300 wielkopolskich marek zgłoszonych do rankingu – 150 marek B2B oraz 150 w kategorii B2C.

Celem projektu jest stworzenie wiarygodnego, bezpłatnego rankingu wartości marek rdzennie wielkopolskich. Ideą rankingu jest promowanie regionalnej przedsiębiorczości zarówno na terenie kraju jak i zagranicą.

Nabór do rankingu rozpoczął się 2 kwietnia, a zakończy się 30 czerwca 2013 roku. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia marek utworzonych w Wielkopolsce i będących własnością firm mających główną siedzibę na terenie Wielkopolski. Marka musi istnieć na rynku co najmniej od 5 lat i w ciągu ostatnich trzech lat generować roczny przychód nie mniejszy niż 3 mln zł. W rankingu nie mogą uczestniczyć marki będące spółkami z udziałem Skarbu Państwa, władz samorządowych, równocześnie posiadające monopol na rynku wielkopolskim.

Udział w rankingu wiąże się z licznymi korzyściami, m.in.:

  1. PRESTIŻ – wybór do grona najcenniejszych marek wielkopolskich,
  2. WIARYGODNA WYCENA – oszacowanie wartości marki zgodnie z akceptowaną biznesowo metodologią,
  3. POUFNOŚĆ DANYCH – wszystkie przekazywane dane są pilnie strzeżone przez Organizatorów,
  4. UWZGLĘDNIENIE RÓŻNIC W BRANŻACH - wyróżnienie marek o najwyższej wartości w podziale na B2B i B2C,
  5. CERTYFIKACJA WARTOŚCI - uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wartość marki przez każdą z firm zakwalifikowanych do udziału w rankingu,
  6. PROMOCJA MARKI – komunikowanie uzyskanej w rankingu pozycji dzięki specjalnemu raportowi oraz opublikowaniu rankingu w kluczowych mediach wielkopolskich.

Więcej informacji o rankingu: www.rankingmarekwielkopolski.plŹródłó: www.rankingmarekwielkopolski.pl

 

drukuj:
udostępnij: