Wtorek, 06.6.2023

Nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej trwa!!

Nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej trwa!!

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, działając jako Partner „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”, realizowanego pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS), wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka ogłasza nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej - wolontariuszy, którzy w lokalnych środowiskach prowadzić będą – w ramach projektu PCRS i zgodnie z jego założeniami - zajęcia wprowadzające pokolenie osób w wieku 50+ w świat Internetu, usług cyfrowych i komputera.


Jeżeli chcesz dołączyć do liderów cyfrowej zmiany w Polsce – ZOSTAŃ LATARNIKIEM POLSKI CYFROWEJ i wprowadzaj pokolenie 50 + w świat Internetu

Zgłoszenie chęci zostania Latarnikiem odbywa się poprzez zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie: ankiety.mwi.pl

Następnie weź udział w 2 – dniowym, wakacyjnym szkoleniu!

Planuje się organizację jednego szkolenia w każdym województwie (ale ostateczny ich rozkład zależeć będzie od liczby zgłoszeń w regionach). Szkolenia odbywać się będą w okresie wakacyjnym – do końca sierpnia br. Pierwsze szkolenie planowane jest 22-23 lipca w Pile.

Liczba uczestników szkoleń – a zatem kandydatów na owych Latarników jest ograniczona (ok. 200 osób). Pierwszeństwo udziału mają osoby mieszkające w regionach nie objętych jeszcze aktywnością Latarnika oraz kandydaci z gmin wiejskich.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie PCRS zachęcamy do kontaktu pcrs@mwi.pl, a także wizytę na stronie latarnicy.pl oraz Facebooku: www.facebook.com/polskacyfrowa

Wszelkich informacji na temat naboru i projektu PCRS udzielają na bieżąco wyłącznie koordynatorzy działań Latarników:

  1. Anna Tyrała (502 358 455, a.tyrala@mwi.pl)
  2. Monika Boruch (519 521 465, m.boruch@mwi.pl)
  3. Michał Golemo (502 358 454, m.golemo@mwi.pl)
drukuj:
udostępnij: