Niedziela, 05.2.2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Realizacja Konkursu, który dedykowany jest w szczególności przedsiębiorcom i podmiotom badawczym stanowi inspirację i motywację do podejmowania innowacyjnych wyzwań, które otwierają perspektywy, szukają nowoczesnych rozwiązań i wskazują na istniejący w Wielkopolsce potencjał.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

I kategoria INNOWACYJNA INWENCJA będąca promocją współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem[1] a podmiotami badawczymi[2] poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań kończących się wdrożeniem pomysłu w życie i stworzeniem innowacyjnego produktu, usługi lub procesu. Nagradzane są obie strony projektu - podmiot badawczy oraz przedsiębiorca;

II kategoria MIKRO PRZYSZŁOŚCI będąca promocją mikroprzedsiębiorstw, które wprowadziły na rynek nowatorskie produkty, nowoczesne procedury lub usługi. Produkty, procedury, usługi itp. powinny odznaczać się wysoką innowacyjnością opracowania, zapewnić wysokie efekty ekonomiczne lub/i eksportowe wynikające z wdrożenia, zawierać znaczący udział myśli technicznej.

UWAGA!
Innowacje wprowadzone w obu kategoriach mogą funkcjonować na rynku nie dłużej niż 24 miesiące przed datą zgłoszenia do Konkursu. 


Nagroda „i - Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski" przyznawana jest corocznie w formie pieniężnej oraz w formie pakietu promocyjnego. Łączna pula nagród pieniężnych w danym roku wynosi 200 000,00 zł. Nagrody pieniężne przyznawane są w dwóch kategoriach jak następuje:

I Kategoria „Innowacyjna Inwencja" - nagroda zespołowa dla zespołu badawczego i przedsiębiorstwa wdrażającego w kwocie 150 000 zł, przy czym podmiot badawczy otrzymuje 100 000 zł, a przedsiębiorca otrzymuje 50 000 zł w przypadku, gdy spełnia wymogi §2 rozdziału III,

Kategoria „Mikro Przyszłości" - nagroda dla przedsiębiorcy w kwocie 50 000 zł.

Więcej szczegółowych informacji o tym kto może się zgłosić do Konkursu, jakie przewiduje się nagrody oraz jakie należy złożyć dokumenty znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.iw.org.pl/wielkopolska w zakładce „Regulamin” lub pod adresem www.iw.org.pl/regulamin

Do kiedy można zgłosić swój udział w Konkursie?

Obowiązuje nabór zamknięty, w terminie 01.09.2014 r. – 14.11.2014 r. 

Kontakt:
Sekretariat Kapituły
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki
ul. Przemysłowa 46
61-541 Poznań
tel.: 61 626 62 40 fax: 61 626 62 41
e-mail: iwielkopolska@umww.pl

drukuj:
udostępnij: