Czwartek, 04.6.2020

V Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej

V Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej

W dniu 5 listopada 2014 roku w Hotelu 500 przy ulicy Poznańskiej 139 w Tarnowie Podgórnym odbędzie się V Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej. 

Organizatorami forum są Urząd Marszałkowski Wojewódzka Wielkopolskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski Centrum Obsługi Inwestora oraz Stowarzyszeniem Samorządowym A2 Wielkopolska.

Forum jest adresowane do przedstawicieli samorządu terytorialnego z Wielkopolski. Program przygotowano w taki sposób, by strona merytoryczna konferencji zainteresowała w równym stopniu włodarzy samorządowych, jak i pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie oferty inwestycyjnej i obsługę projektów.

W ramach forum odbędzie się dyskusja panelowa na temat:
Perspektywy napływu inwestycji bezpośrednich do Polski – rynki kapitału ekspansywnego, metody promocji bezpośredniej, wyzwania dla samorządu.
Dyskusja panelowa odbędzie się przy udziale Wicemarszałka Województwa wielkopolskiego – pana Mateusza Klemenskiego, Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin I powiatów Wielkopolski – pana Jacka Gursza, Przewodniczącego Stowarzyszenia Samorządowego A2 Wielkopolska – pana Ryszarda Nawrockiego, Prof. nadzw. SGH dr hab. Hanny Godlewskiej – Majkowskiej oraz Członka Zarządu Schattdecor – pana Mirosława Wolskiego. Podczas forum będzie miało miejsce Case study procesu produkcyjnego inwestora zagranicznego w Tarnowie Podgórnym czyli wizyta w zakładzie produkcyjnym Schattdecor.

Organizatorzy forum mają na celu zaprezentowanie kierunków dedykowania promocji inwestycyjnej Wielkopolski, przekazanie wiedzy z zakresu przygotowywania ofert, obsługi inwestorów oraz właściwej promocji potencjału inwestycyjnego samorządów. Zaprezentowany zostanie realny przykład tworzenia inwestycji zagranicznej na terenie samorządu. Co ważne, uczestnicy będą mogli zapoznać się z opiniami obu stron procesu inwestycyjnego oraz zobaczyć od wewnątrz funkcjonujący zakład.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla uczestników delegowanych przez samorządy lokalne z województwa wielkopolskiego. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału oraz wstęp na teren zakładu inwestora.

Karty zgłoszenia przyjmowane są do 4 listopada 2014 roku 

fax. 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze SGiPW oraz w załączniku Program V Forum. Poniżej również Karta zgłoszenia.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Centrum Obsługi Inwestora

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Tel. 61 854 19 73
www.investinwielkopolska.pl

Liczba miejsc ściśle ograniczona. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Pliki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: